מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0672.3478  ירושלים וקיסריה - ארכיאולוגיה של שתי בירות
פרופ' משה פישרסמינר
הסמינריון יעסוק בארכיאולוגיה והיסטוריה של שתי הבירות של ארץ-ישראל במשך תקופות היסטוריות שונות, דהיינו ירושלים וקיסריה. ירושלים של המסורת המקראית – בירת יהודה וישראל במשך דורות רבים – הוחלפה בקיסריה, עיר קוסמופוליטית, רב-אתנית ורב-דתית שהפכה לבירתה של הפרובינקיה הרומית פלסטיה (.(Palaestina ננסה לעמוד מקרוב על המהות ההיסטורית והאידיאולוגית של שתי הערים הללו באמצעות השילוב בין הממצא הארכיאולוגי לאיזכורים ההיסטוריים. המטען הארכיאולוגי העשיר בשתי הערים הללו העומד לרשותנו כתוצאה של חפירות ארכיאולוגיות אינטנסיביות שבוצעו יהווה בסיס להיכרות מעמיקה עם הרקע האתני, החברתי, הדתי והפוליטי של אוכלוסייתן במשך ההיסטוריה. כמו-כן, ייבדק הקשר בינן לבין ערים נוספות בעלות שיעור קומה דומה במרחב הים-התיכון ובמזרח (כגון רומא, אתונה, אלכסנדריה, אפסוס, דורה אירופוס, ועוד) כמעין מקרי מבחן לקשרים הבין-תרבותיים בעת העתיקה.
דרישות קדם: שנה ג'הערות: פתוח למסלול בהתמחות : אכיאולוגיה קלאסית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.