מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0659.6245  אסטרולוגיה מתמטית ואסטרונומיה פיזיקאלית
ד"ר עדו יעבץסמינר
במהלך הסמינר יבחנו בפרוט השיטות והתפיסות השונות שהינחו את עבודתם של תוכנים בבבל וביוון במאות האחרונות לפנה"ס. נתודע להתפתחויות ולמחלוקות שונות במחקר העכשיווי של התחום, תוך פיתוח של מודלים ספציפיים אשר שירתו את מטרות התוכנים בשתי התרבויות הקדומות היחידות שפיתחו מדע אסטרונומי מתוחכם.