מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0616.4106  משיכה ורתיעה מן האשה בספרות יהודית קדם-רבנית
ד"ר מיכאל מאךסמינר מ"א
בעוד שבספרות המקרא ההתיחסות אל האשה מצומצמת בהיבטיה מגלה הספרות היהודית בימי הבית השני התיחסויות מגוונות ביותר אל האשה. נשים הופכות גיבורות הן במלחמה והן בתחכומים פוליטיים; הן מייצגות שכבות באוכלוסיה היהודית, אך הן מהוות גם האנשה של ערכים מערכים שונים. לצד כל אלה הן מופיעות כמפתות, כמושכות ומרתיעות, כך שבחלק מן הספרות ניתן לדבר על 'פחד מן האשה' באשר היא. הטיפוסים השונים משקפים לא רק הערכות שונות של נשים בכלל אלא קשורים לאידאלים, אשר בחלקם הם אידיאלים השקפתיים-מוסריים ובחלקם הם אידאלים פולוסופיים. תפקיד האשה בספרות זו בולט כל כך עד שחוקרים מודרניים העלו לעיתים את ההשערה שהן לא רק גיבורות העלילה אלא גם המחברות עצמן. במהלך הסמינר נבחן טקסטים מסוגים שונים (החל מספר יהודית, עבור למגילת אסתר, יוסף ואסנת, צוואות השבטים ועד לפילון מאלכסנדריה) במאמץ להגיע למיון הגוונים השונים ותיפקודם החברתי-מוסרי.
הערות: סמינר מ"א פתוח כסמינר ב"א, השתתפות בקורס זה במתכונת של סמינר ב"א מותנית בשמיעה קודמת.