מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0612.4320  מארי והמקרא: נבואות, שבטים ובריתות
פרופ' משה ענברסמינר מ"א

במסגרת הסמינריון נקרא תעודות בתרגום (ובמקור ליודעי אכדית) שיש להם זיקה לחקר המקרא בשלושת התחומים האלה: נבואות, שבטים ובריתות.
Ancient Hebrew Inscriptions and the Bible
Ancient Near Eastern texts and the Bible
Mesopotamian Literature an the Bible
Mari and the Bible