מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0616.4110  הפילוסופיה של הטוהרה והטומאה
פרופ' איתמר גרינולדסמינר מ"א
טומאה וטהרה נחשבות לרוב כמושגים רוויי משמעות פולחנית בלתי רציונלית. הסמינר ינסה לבדוק את המהות הפילוסופית של שני המושגים האלה בזיקה לתפיסה מיוחדת של מציאות בעל תכונות מיוחדות, בה מושגים כמו טהרה וטומאה יכולים להפוך למושגים בעלי משמעות מכרעת בעיצוב תחומי חיים שונים (מקדש, טומאת אדם, טומאת נידה, וטומאה וטהרה כקטיגוריות מטפוריות בתחום האתיקה). המציאות שבה מדובר כאן היא דתית בעיקרה, וראוי לבדוק מהי מציאות דתית. מכל מקום היא מתייחסת להגדרת יחסים במושגים ריטואליים -- למקום ולזמן, לסוגים שונים של חברה, ולמצבים קיומיים.
המעברים מטהרה לטומאה ומטומאה לטהרה מחייבים עיון במהות הפילוסופית של מעברים אלו לא רק מבחינה ריטואלית, אלא גם מבחינת הפילוסופיה של הריטואל. אם בהזדמנויות קודמות עסקנו במהות של המעשה הדתי כריטואל, הרי כאן נעסוק בפילוסופיה של הריטואל, כלומר במהות ההכרתית והקוגניטיבית של הריטואל ובאפשרות קיומו, במיוחד בתחוים כה מורכב כמו הטומאה והטהרה.
הערות: סמינר מ"א פתוח כסמינר ב"א