מעודכן ליום שלישי 6 ביולי 2004

0659.7000  אדם,טבע ואל ברנסאנס:מיעקב בורקהרדט ועד הפוסט-מודרניזם (קורס היסטוריוגרפי)
פרופ' רבקה פלדחיסמינר
במסגרת דיון על שלושה זרמים הסטוריוגרפיים במאה ה 20 נעשה ניתוח על בעיות יסוד בהיסטוריה של הרנסנס ופרשנותן על ידי הסטוריונים מכל שלושת הזרמים הללו: הזרם המסורתי אובייקטיביסטי, הזרם החברתי והזרם הפוסטמודרני.