מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0677.4021  זמן, מרחב וטקס: ספרות עולי הרגל העברית בימה"ב
פרופ' אלחנן ריינרסמינר
היעד העיקרי של הקורס הוא הכרות מעמיקה עם רשימות המקומות הקדושים וספרות הנוסעים בימי הביניים. ספרות זו משמשת כלי מרכזי להכרת התרבות ובעיקר הדת העממית היהודית בארץ ישראל בימי הביניים והיא מסמנת את קו התפר שבין תרבות שבעל פה לתרבות הכתובה.
אגב הכרות לשונית ותכנית של הטקסטים הללו יחשפו פולחנים דתיים של יהודי ארץ ישראל בימי הביניים, מסורות דתיות, הלוח הטקסי והנארטיב המכונן של הקהילה היהודית הארץ ישראלית ובעיקר הגלילית למן שלהי התקופה הביזאנטית ועד לסופה של התקופה הממלוכית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.