מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0618.4691  שפינוזה: הפילוסופיה וגאולת הנפש
ד"ר נועה נעמן צאודררסמינר מ.א.
במהלך הסמינר נכיר את הפילוסופיה של שפינוזה באמצעות קריאה בכתביו. נשאף להבין מהי התכלית הקיומית שייחס לעיסוק הפילוסופי, ומהי הדרך שביקש לסלול מן החשיבה הרציונלית הנוקשה אל האושר העליון, אל אהבת אלוהים השכלית. נפתח בקריאה מספרו המוקדם, מאמר על תיקון השכל, הנושא אופי מעט אישי. מכאן נעבור לספרו החשוב, האתיקה, ונקדיש לו את רוב השיעורים. הקריאה בכתבי שפינוזה תלווה בקריאת מספר כתבים פרשניים מרכזיים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.