מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0623.4244  המדיניות הדתית של העבאסים הראשונים
ד"ר קמילה אדנג
נושא הקורס הוא המדיניות של מספר ח'ליפים מהשושלת העבאסית כלפי קבוצות שונות באימפריה שלהם, כגון: השיעים, המעתזלה ואנשי הספר. הדגש יהיה על מדיניותם של הח'ליפים אלמאמון, אלמעתצם, אלוואת'ק ואלמתווכל, בני המאה ה-9 לסה"נ.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.