מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0677.4019  רבי יהודה הנשיא - מדינאי ורפורמאטור
פרופ' אהרן אופנהיימרסמינר
רבי יהודה הנשיא מפורסם בזכות מפעלו לדורות – חתימת המשנה, שהפכה להיות היצירה השנייה בחשיבותה ביהדות לצד התנ"ך. אולם לגבי דורו הייתה השפעתו נכרת בזכות תכונותיו כמדינאי ורפורמאטור. הוא השכיל להגיע ליחסים הדוקים עם השלטונות הרומיים, שבאים לידי ביטוי בתלמודים באגדות רבי יהודה הנשיא ואנטונינוס הקיסר הרומי. הוא קיבל אדמות מהשלטונות בכל חבלי ארץ-ישראל, פרי הקיסר היו מרביעים את הבקר שלו, הוא הפיק את בושם האפרסמון (בלזם) שבעיקרון היה מונופול קיסרי, והוא קיבל רשות דה-פקטו לדון דיני נפשות. הוא היה כעין מלך. תיקן תקנות רבות לנורמליזציה של החיים היהודיים. למרות כל אלה הייתה לו אופוזיציה מצידם של חוגים שונים שהתנגדו הן לגינוני השררה שלו, הן למידת הרפורמה בתקנותיו. מטרת הסמינאריון לעמוד על דמותו המיוחדת של רבי יהודה הנשיא, השקפותיו המדיניות, החברתיות והכלכליות; מנהיגותו כלפי חכמים והחסידים שביניהם, האריסטוקרטיה העירונית, האיכרים ועם הארץ; שיתוף הפעולה שלו עם השלטונות הרומיים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.