מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0687.3351  דת יפן בראי האמנויות
ד"ר אירית אורבוךסמינר
הסמינר ידון בהיסטוריה של דת יפן בראי האומנויות השונות שהתפתחו בה לאורך ההיסטוריה. הסמינר יעסוק ביחסי ההשקפות השונות בין ערכי דת, אומנות ואסתטיקה ביפן. בין הנושאים שיידונו: דת בראי הספרות, השירה, הציור, הפיסול, הארכיטקטורה, התיאטרון ואומנויות הבמה העממיות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.