מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0677.4014  יהודים ויהדות בעיני העולם היווני וההלניסטי
פרופ' בצלאל בר-כוכבאסמינר
עיון בדברי אינטלקטואלים יוונים והלניסטיים על העם היהודי והדת היהודית החל מהמפגש הראשון בין יוונים ויהודים בתקופת הדאדוכים ועד סוף המאה הראשונה לספירה. הדיון ייוחד לדברי היסטוריונים, אתנוגרפים, ופילוסופים, וינסה להבין את עמדתם של הכותבים כלפי העם היהודי ודתו מתוך בדיקה כוללת של כל סופר וסופר, על מסלול יצירתו, הז'אנר שבו בחר, השקפותיו בענייני דת ומדינה וחברה, ומפגשים אפשריים עם יהודים. בסופו של הדיון יעשה ניסיון לשחזר את התפתחות יחסם של אינטלקטואלים בני התקופה ליהודים והשפעתו על מדיניותם של שליטים הלניסטים ורומיים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.