מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0687.3366  במקדש הלשון: שירה פילוסופית בסין
גב סופי כץסמינר
הקורס יעסוק בקשר שבין הזרמים השונים של הפילוסופיה הסינית לבין יצירת השירה. בשיעורים נסקור תחילה את התורה הספרותית הסינית לגבי השירה, נתייחס לסגנונותיה השונים ולהתפתחות הכתיבה הפיוטית במהלך ההיסטוריה. לאחר מכן , נדון ברעיונות הפילוסופיים העיקריים אשר מאפיינים
את הזרמים החשובים של הפילוסופיה הסינית (קונפוציאניזם, דאואיזם ובודהיזם) ונראה כיצד רעיונות אלה באים לידי ביטוי בשירה. במהלך הקורס נכיר את יצירותיהם הפיוטיות של פילוסופים ומשוררים סינים דגולים וננסה לענות על השאלה: האם רעיונות פילוסופיים המוצגים בשירים תואמים את הזרם המסוים אליו משתייכים מחברי השירים הללו, או שמא כוללים ראיה רחבה יותר המאפיינת את תפיסת העולם המזרחית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.