מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0682.4004  ספרות חז"ל - מקור היסטורי (?)
ד"ר ורד נועםסמינר
קריאה באגדות חז"ל המוסרות עדויות היסטוריות, אגב השוואה למקורות חוץ. ניסיון לעמוד על אופיו הספרותי של חומר זה, על מקורותיו ומגמותיו, ועל הקרבה והמרחק בין וריאציות וגלגולים שונים של כל מסורת היסטורית. מתוך בחינת המהימנות של האגדות השונות נבקש להסיק מסקנות כלליות באשר לשימוש בספרות חז"ל כמקור היסטורי.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2005 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 01/06/2005 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 07/06/2005 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 12/07/2005 בשעה 9:00