מעודכן ליום שלישי 6 ביולי 2004

0659.7004  מדע, עולם וטקסט במאה ה-יב (שנתי)
ד"ר יוסף שורץסמינר
"הרנסנס של המאה היב" מתאפיין במגוון תופעות של התחדשות ופריחה בתחומי ההגות, המדע והדת, תהליכים שמקבילים לשינויים בחיים הכלכליים והפוליטיים באותו הזמן. באירופה של מסעי הצלב אפשר להבחין בין מגמות שנגזרות מתהליכים פנימיים לכאלו שמבטאות השפעות חיצוניות ממקורות שונים. במסגרת הסמינר ייבחנו טקסטים שונים המצביעים על מגוון רחב של תחומים בהם נפרצות מסגרות קודמות. גילוי העולם והטבע יוצבו במקביל לגילויו של הטקסט כמושא פרשנות היסטורית ופילולוגית ולמיסודם של אופנים חדשים של מחקר ולימוד, אופנים המעוגנים בחלקם בהתפתחות מוסדות ידע מסוג חדש.