מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0687.3363  אמנות ודת זרה- אמנות זרה בסין
ד"ר נילי הלפריןסמינר
הדת הבודהיסטית והאספקטים הויזואליים שלה, שמקורם בהודו, נקלטו בסין כאשר האומנות בארץ זו הייתה כבר מבוססת, עם תיאוריות וקריטריונים אסתטיים.
מטרת הסמינר לבחון סוגיות בקשר שבין האומנות לבין הדת הבודהיסטית בסין. בין הסוגיות שיידונו - ייצוג איקוני ונרטיבי של הדמויות, הסיפורים, הרעיונות ומקורותיהם הבודהיסטיים ההודיים והסיניים; ארכיטקטורה בודהיסטית בסין - השפעות הודיות ו/או מקורות סיניים; פיסול בסין - אומנות זרה ו/או שורשים מקומיים; ציור וקאליגרפיה - מסורת סינית, נושאים בודהיסטיים. שאלת כניסת הנצרות לסין והשפעתה על אומנות סין תידון בהשוואה לזו של הבודהיזם. נכיר אתרים חשובים של אומנות בודהיסטית בסין, הן גיאוגרפיים והן וירטואליים.
התלמידים יידרשו להשתתף באופן פעיל בדיוני הסמינר ולהציג רפרט (כתנאי מוקדם להגשת עבודה סמינריונית מסכמת).
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.