קורסי היחידה להוראת שפות בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

צ'כית מתקדמים

רמה בסיסי 1 (פסיכומטרי 85-94)

רמה בסיסי 2

רמה בינוני

מתקדמים למדעי הרוח - סמסטר א' תשס"ה

אנגלית בינוני - סמסטר ב' תשס"ה

אנגלית מתקדמים רוח סמסטר ב' תשס"ה

איטלקית - שו"ת סמ' א+ב
0630.1640.01איטלקית למתחילים
שנתישו"תב'12-10שרת004
ד'12-10שרת004
0630.1640.02איטלקית למתחילים
שנתישו"תב'14-12שרת004
ד'14-12שרת004
0630.2640.01איטלקית למתקדמים
שנתישו"תג'12-10שרת006
ה'12-10שרת006
0630.2640.02איטלקית למתקדמים
שנתישו"תג'14-12שרת006
ה'14-12שרת006
0630.3640.01איטלקית לבעלי פטור
שנתישו"תד'16-14שרת006
הולנדית שו"ת א+ב
0630.1661.01הולנדית למתחילים
גב' אלקה מרקושוברשנתישו"תא'16-14שרת004
ד'16-14דן-דוד104
0630.2661.01הולנדית מתקדמים
גב' אלקה מרקושוברשנתישו"תד'18-16שרת006
יוונית מודרנית שו"ת א+ב
0630.1650.01יוונית מתחילים
גב' אתי אשקלונישנתישו"תב'18-17
ד'19-17
0630.2650.01יוונית מתקדמים
גב' אתי אשקלונישנתישו"תב'20-19
ד'20-19
0630.3650.01יוונית לבעלי פטור
גב' אתי אשקלונישנתישו"תד'17-16
יידיש שו"ת סמ' א+ב
במימון קרן ללימודי יידיש ע"ש גולדרייך
0630.1620.01יידיש מתחילים
גב' אס ויקטוריהשנתישו"תב'18-16דן-דוד104
ד'18-16דן-דוד104
0630.2620.01יידיש מתקדמים
גב' אס ויקטוריהשנתישו"תב'16-14דן-דוד104
ד'16-14דן-דוד108
0630.3620.01יידיש לבעלי פטור
גב' אס ויקטוריהשנתישו"תד'14-12דן-דוד104
לאדינו סמ' א-ב'
0630.1900.01לאדינו מתחילים
גב' לבנה דינרמןשנתישו"תב'18-16ווב105
ה'18-16ווב401
סמ' א'ה'18-16ווב215
סמ' ב'ה'18-16
0630.2901.01לאדינו מתקדמים
גב' לבנה דינרמןשנתישו"תב'20-18ווב105
ה'20-18ווב101
סמ' א'ה'20-18ווב215
סמ' ב'ה'20-18
גרמנית - שו"ת א+ב'
0630.1610.01גרמנית מתחילים
מר מזיאד חי'רשנתישו"תב'14-12גילמן326
ה'14-12רוזנברג205
0630.1610.02גרמנית מתחילים
מר מזיאד חי'רשנתישו"תב'12-10
ד'12-10
0630.1610.03גרמנית מתחילים
מר מזיאד חי'רשנתישו"תב'16-14דן-דוד306
ה'16-14דן-דוד306
0630.1136.01גרמנית מזורז
ד"ר יואכים וורמבולדשנתישו"תב'12-10דן-דוד307
ד'12-10דן-דוד306
מר מזיאד חי'רד'14-12דן-דוד306
0630.2610.01גרמנית מתקדמים
ד"ר יואכים וורמבולדשנתישו"תב'10-8גילמן221
ד'10-8גילמן221
0630.2610.02גרמנית מתקדמים
ד"ר יואכים וורמבולדשנתישו"תא'18-16דן-דוד108
ג'18-16דן-דוד108
ספרדית שו"ת סמ' א'+ב'
0630.1160.01ספרדית מתחילים
דר' סיטמן רוזלישנתישו"תב'10-8ווב001
ד'10-8ווב001
תרגילד'10-8דן-דוד104
0630.1160.02ספרדית מתחילים
ד"ר דיאנה לויןסמ' א'שו"תג'14-12גילמן326
סמ' ב'ג'14-12ווב001
סמ' א'ה'14-12גילמן282
סמ' ב'ה'14-12ווב001
שנתיתרגילה'14-12דן-דוד307
0630.1160.03ספרדית מתחילים
ד"ר דיאנה לויןסמ' א'שו"תב'14-12ווב001
סמ' ב'ב'14-12רוזנברג001
סמ' א'ד'14-12ווב103
סמ' ב'ד'14-12ווב104
שנתיד'14-12ווב215
0630.1160.04ספרדית מתחילים
ד"ר דיאנה לויןשנתישו"תג'16-14רוזנברג001
סמ' א'ה'16-14גילמן282
סמ' ב'ה'16-14ווב103
שנתיתרגילה'16-14דן-דוד307
0630.1160.05ספרדית מתחילים
ד"ר דיאנה לויןסמ' א'שו"תב'12-10ווב001
סמ' ב'ב'12-10גילמן282
סמ' א'ד'12-10רוזנברג001
סמ' ב'ד'12-10ווב001
שנתיד'12-10ווב215
0630.1160.06ספרדית מתחילים
ד"ר דיאנה לויןסמ' א'שו"תב'20-18רוזנברג001
סמ' ב'ב'20-18רוזנברג001
שנתיד'20-18ווב001
תרגילד'20-18ווב104
0630.2160.01ספרדית מתקדמים
דר' סיטמן רוזלישנתישו"תג'10-8ווב001
ה'10-8ווב001
תרגילה'10-8ווב103
0630.2160.02ספרדית מתקדמים
ד"ר דיאנה לויןסמ' א'שו"תב'18-16רוזנברג001
סמ' ב'ב'18-16ווב001
שנתיד'18-16ווב001
תרגילד'18-16ווב104
0630.3161.01ספרדית לבעלי פטור
דר' סיטמן רוזליסמ' א'שו"תג'12-10ווב001
סמ' ב'ג'12-10ווב001
ערבית
0630.1310.01ערבית ספרותית מתחילים
מר פואז מנסורשנתישו"תא'12-10שרת006
ד'12-10שרת006
0630.2310.01ערבית ספרותית מתקדמים
מר פואז מנסורשנתישו"תא'18-14דן-דוד307
0630.1670.01פולנית למתחילים
שנתישו"תד'20-16דן-דוד307
פורטוגזית שו"ת סמ' א'+ב'
0630.1170.01פורטוגזית מתחילים
גב' בטי צימרמןסמ' א'שו"תא'18-16
סמ' ב'א'18-16ווב215
סמ' א'ג'18-16ווב104
סמ' ב'ג'18-16ווב215
0630.2170.01פורטוגזית מתקדמים
גב' בטי צימרמןסמ' א'שו"תא'20-18
סמ' ב'א'20-18
סמ' א'ג'20-18ווב104
סמ' ב'ג'20-18ווב215
צרפתית - שו"ת סמסטר א+ב'
0630.1600.01צרפתית מתחילים
גב' אלקה מרקושוברשנתישו"תא'10-8שרת004
ג'10-8שרת004
0630.1600.02צרפתית מתחילים
גב' אלקה מרקושוברסמ' א'שו"תא'12-10שרת004
ד"ר גליה גורליקסמ' ב'א'12-10שרת004
גב' אלקה מרקושוברסמ' א'ג'12-10שרת004
ד"ר גליה גורליקסמ' ב'ג'12-10שרת004
0630.1600.03צרפתית מתחילים
גב' סופי ספקטורשנתישו"תא'20-18שרת004
ג'20-18שרת004
0630.1600.04צרפתית מתחילים
ד"ר משה ט'בצניקשנתישו"תב'10-8ווב103
ד'10-8
0630.1600.05צרפתית מתחילים
ד"ר משה ט'בצניקשנתישו"תב'18-16
סמ' ב'ד'18-16
0630.1133.01צרפתית מזורז
ד"ר גליה גורליקשנתישו"תב'12-9ווב104
ה'12-9ווב104
0630.1133.02צרפתית מזורז
ד"ר גליה גורליקסמ' א'שו"תב'19-16שרת004
סמ' ב'ב'19-16ווב104
שנתיה'19-16ווב104
0630.2600.01צרפתית מתקדמים
גב' סופי ספקטורשנתישו"תא'14-12שרת004
ג'14-12שרת004
0630.2600.02צרפתית מתקדמים
מר איב והלשנתישו"תב'16-14
ד'16-14
0630.2600.03צרפתית מתקדמים
גב' סופי ספקטורשנתישו"תא'18-16שרת004
ג'18-16שרת004
0630.1605.01צרפתית מדוברת מתחילים
שנתישו"תג'16-14דן-דוד104
0630.1605.02צרפתית מדוברת מתחילים
שנתישו"תג'18-16דן-דוד104
0630.2605.01צרפתית מדוברת מתקדמים
גב' רובין נעמישנתישו"תא'20-18ווב215
צ'כית למתחילים
0630.1400.01צ'כית למתחילים
מר דוד הרוןשנתישו"תב'20-18שרת006
ד'20-18ווב215
צ'כית מתקדמים
0630.2400.01צ'כית מתקדמים
מר דוד הרוןשנתישו"תב'18-16שרת006
סמ' א'ד'14-12
סמ' ב'ד'18-16ווב215
רוסית שו"ת סמ' א+ב
0630.1690.01רוסית מתחילים
גב' מרינה ניזניקשנתישו"תא'20-18דן-דוד104
ד'20-18דן-דוד104
0630.2690.01רוסית מתקדמים
גב' מרינה ניזניקשנתישו"תא'18-16שרת006
ד'18-16דן-דוד306
0630.3691.01פיוט רוסי במוזיקה
ד"ר יורי זלטופולסקישנתישו"תא'16-14ווב215
ד'16-14ווב215
0630.5690.01רוסית לבעלי פטור
ד"ר יורי זלטופולסקישנתישו"תא'10-8ווב215
ד'10-8ווב215
אנגלית סמסטר א' תשס"ה
0629.0607.01רמה ב' - 01
גב' לריסה דבורקיןסמ' א'שו"תב'10-8דן-דוד307
ג'10-8דן-דוד307
ה'10-8דן-דוד307
0629.0600.01רמה ג' - 01
גב' אורית סולוביי זאביסמ' א'שו"תב'10-7רוזנברג102
ג'10-7רוזנברג102
ה'10-7רוזנברג102
רמה בסיסי 1 (פסיכומטרי 85-94)
0629.0601.01בסיסי 1 - 01
גב' מרלה נאורסמ' א'שו"תב'10-7רוזנברג105
ג'10-7רוזנברג105
ה'10-7רוזנברג105
0629.0601.02בסיסי 1 - 02
גב' דבורה שכטרסמ' א'שו"תב'10-7רוזנברג106
ג'10-7רוזנברג104
ה'10-7רוזנברג104
רמה בסיסי 2
0629.0611.01בסיסי 2 - 01
סמ' א'שו"תב'10-8
ה'10-8
רמה בינוני
0629.0612.01בינוני - 01
גב' מרלה נאורסמ' א'שו"תא'10-8גילמן280
ד'10-8גילמן280
0629.0612.02בינוני - 02
גב' מרלה נאורסמ' א'שו"תא'12-10ווב104
ד'12-10ווב104
0629.0612.03בינוני - 03
גב' דבורה שכטרסמ' א'שו"תא'14-12גילמן221
ג'14-12גילמן221
0629.0612.04בינוני - 04
גב' שרה שלםסמ' א'שו"תא'18-16דן-דוד306
ג'18-16דן-דוד306
0629.0612.05בינוני - 05
גב' הדס מרכוססמ' א'שו"תא'20-18שרת006
ג'20-18דן-דוד306
0629.0612.06בינוני - 06
גב' רונה אנגלסברגסמ' א'שו"תא'20-18דן-דוד306
ד'20-18דן-דוד306
0629.0612.07בינוני - 07
ד"ר נטלי סורולוביץסמ' א'שו"תא'10-8גילמן220
ה'10-8גילמן220
0629.0612.08בינוני - 08
גב' אירנה קוגןסמ' א'שו"תב'10-8גילמן278
ד'10-8גילמן278
0629.0612.09בינוני - 09
גב' אילנה כהן ספקטורסמ' א'שו"תב'12-10גילמן304
ה'12-10גילמן220
0629.0612.10בינוני - 10
גב' אילנה כהן ספקטורסמ' א'שו"תב'14-12ווב104
ד'14-12ווב104
0629.0612.11בינוני - 11
גב' רונה אנגלסברגסמ' א'שו"תב'16-14שרת004
ד'16-14שרת004
0629.0612.12בינוני - 12
גב' רונה אנגלסברגסמ' א'שו"תב'18-16דן-דוד306
ד'18-16שרת004
0629.0612.13בינוני - 13
גב' קרול וקסלרסמ' א'שו"תג'16-14שרת004
ה'16-14שרת004
0629.0612.14בינוני - 14
גב' אירנה קוגןסמ' א'שו"תא'10-8דן-דוד306
ה'10-8דן-דוד306
מתקדמים למדעי הרוח - סמסטר א' תשס"ה
0629.0604.01מתקדמים - 01
ד"ר טאוב אורנה סמ' א'שו"תא'10-8ווב104
ג'10-8ווב104
0629.0604.02מתקדמים - 02
גב' מוניק זלצר אלפסיסמ' א'שו"תב'10-8שרת004
ד'10-8שרת004
0629.0604.03מתקדמים - 03
גב' ג'ויס פרידלרסמ' א'שו"תב'10-8גילמן280
ה'10-8גילמן280
0629.0604.05מתקדמים - 05
גב' ג'ויס פרידלרסמ' א'שו"תא'14-12ווב104
ג'14-12ווב104
0629.0604.06מתקדמים - 06
גב' ג'ויס פרידלרסמ' א'שו"תא'16-14ווב104
ג'16-14ווב104
0629.0604.07מתקדמים - 07
גב' ג'ויס פרידלרסמ' א'שו"תא'18-16דן-דוד104
ג'18-16שרת006
0629.0604.08מתקדמים - 08
גב' שרה קולסמ' א'שו"תא'14-12דן-דוד306
ג'14-12דן-דוד307
אנגלית בינוני - סמסטר ב' תשס"ה
0629.0622.01בינוני 01
גב' מרלה נאורסמ' ב'שו"תא'10-8ווב104
ד'10-8ווב104
0629.0622.02בינוני 02
גב' לריסה דבורקיןסמ' ב'שו"תב'10-8גילמן326
ה'10-8גילמן305
0629.0622.04בינוני 04
גב' אילנה כהן ספקטורסמ' ב'שו"תא'20-18גילמן307
ג'20-18גילמן306
0629.0622.05בינוני 05
גב' אילנה כהן ספקטורסמ' ב'שו"תא'18-16גילמן307
ג'18-16גילמן279
אנגלית מתקדמים רוח סמסטר ב' תשס"ה
0629.0604.10מתקדמים רוח
ד"ר טאוב אורנה סמ' ב'שו"תב'10-8דן-דוד306
ד'10-8דן-דוד306
0629.0604.11מתקדמים רוח
גב' ג'ויס פרידלרסמ' ב'שו"תב'10-8רוזנברג002
ד'10-8רוזנברג002
0629.0604.12מתקדמים רוח
גב' ג'ויס פרידלרסמ' ב'שו"תא'14-12גילמן220
ג'14-12גילמן220
0629.0604.13מתקדמים רוח
גב' ג'ויס פרידלרסמ' ב'שו"תא'16-14גילמן220
ג'16-14גילמן220
0629.0604.14מתקדמים רוח
גב' שרה קולסמ' ב'שו"תא'16-14גילמן278
ד'16-14גילמן280
0629.0604.15מתקדמים רוח
ד"ר טאוב אורנה סמ' ב'שו"תב'12-10דן-דוד306
ד'12-10ווב104