בחינות החוג לפילוסופיה יהודית, תלמוד וקבלה בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"בפרופ שרה קליין 24/01/20059:0006/04/200518:00
התהוות הנצרות הקדומה: ישו ותנועתוד"ר מיכאל מאך 02/02/20059:0009/03/200518:00
מהי יהדות ומי הם היהודים - מבוא להגות היהודיתד"ר רון מרגולין 08/02/200516:0025/05/200518:00
מבוא לקבלה - חלק א'ד"ר יורם יעקובסון 10/02/20059:0013/04/200518:00
שדה התפוחים הקדושים - השבת בקבלה ובחסידותמר גד שגיב 13/02/20059:0004/05/200518:00
סודות מן הגורן - ספרות האידרות הזוהריתגב נטע סובול 15/02/20059:0018/05/200518:00
ריחוק וקירבה: על התפיסה היהודית של הקורבןמר אסף שגיב 17/02/20059:0004/05/200518:00
הקולמוס והמעדר: תבונה וטבע אצל שפינוזהמר יובל גובני 21/02/200512:3008/04/20059:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מבוא לקבלה - חלק ב'ד"ר יורם יעקובסון 06/06/200512:3014/07/20059:00
שורשי המיסטיקה היהודית בעת העתיקהד"ר מיכאל מאך 09/06/20059:0012/07/20059:00
קריאה במורה נבוכים למתחיליםד"ר מנחם לורברבוים 15/06/20059:0019/07/20059:00
התהוות הנצרות הקדומה: פאולוס ומבנה הכנסיהד"ר מיכאל מאך 19/06/200516:0020/07/200512:30
פירוש אבן תיבון למעשה מרכבהגב רבקה קנלר 23/06/20059:0024/07/20059:00
קריאה בספר הזוהרמורים שונים28/06/200512:3031/07/20059:00
מהי יהדות ומי הם היהודים - מבוא להגות היהודיתד"ר רון מרגולין 05/07/20059:0004/08/200512:30
בחינת גמרבחינת בית
או עבודה
20/07/200512:3028/07/20059:00
בחינת גמר לתואר שני - קבוצה 03פרופ' איתמר גרינוולד24/08/20059:0026/10/20059:00