בחינות ביה"ס לפילוסופיה בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מבוא למדעי הדתותד"ר גדעון בוהק03/07/20059:0004/08/20059:00