קורסי החוג ללימודים קלאסיים בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

לימודי התואר הראשון

התמחות בשפה היוונית

ש נ ה - א'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

מבואות - מסגרת 120

ש נ ה - ב'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

פרוסמינריונים - מסגרת 122

ש נ ה - ג'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

סמינריונים- מסגרת 123

התמחות בשפה הרומית

ש נ ה - א'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

מבואות - מסגרת 120

ש נ ה ב'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

פרוסמינריונים- מסגרת 122

ש נ ה - ג'

שפה- מסגרת 121 (קורס שנתי)

סמינריונים- מסגרת 123

סמינר מחקר בשפה לתואר שני בלבד (מסגרת 620)

התמחות בתרבות קלאסית

ש נ ה - א'

מבואות- מסגרת 120

ש נ ה - ב'

פרוסמינריונים - מסגרת 122

ש נ ה - ג'

סמינריונים - מסגרת 123

סמינר מחקר לתואר שני

התמחות בארכיאולוגיה קלאסית

ש נ ה - א'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

מבואות - מסגרת 120

ש נ ה - ב'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

פרוסמינריונים - מסגרת 122

ש נ ה - ג'

סמינריונים - מסגרת 123

לתלמידי תואר שני בלבד (מסגרת 620)

לימודי התואר הראשון
התמחות בשפה היוונית
ש נ ה - א'
שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)
0672.1101.01לשון יוונית למתחילים
ד"ר רחל צלניק-אברמוביץסמ' א'שו"תב'12-9גילמן317
ד'14-12גילמן317
סמ' ב'ב'12-9גילמן317
ד'14-12גילמן317
מבואות - מסגרת 120
0672.1102.01מבוא לספרות היוונית הקלאסית
פרופ' פינקלברג מרגליתסמ' א'שיעורב'14-12גילמן278
ד'12-10גילמן278
0672.1109.01מבוא למיתולוגיה יוונית
פרופ' פינקלברג מרגליתסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן144
חברה משטר ותרבות ביוון העתיקה (ראה היסטוריה כללית)
ש נ ה - ב'
שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)
0672.2101.01לשון יוונית למתקדמים
גב' נאוה כהןסמ' א'שו"תב'18-16גילמן323
ד'16-14גילמן323
סמ' ב'ב'18-16גילמן323
ד'16-14גילמן323
בנוסף
0672.1201.01לשון רומית למתחילים
פרופ' רחל בירנבאוםסמ' א'שו"תא'12-10גילמן280
ד'12-10גילמן280
סמ' ב'א'12-10גילמן280
ד'12-10גילמן280
פרוסמינריונים - מסגרת 122
0672.2515.01קריאה בהומרוס
פרופ' נטע זגגיסמ' ב'פרו"סב'12-10גילמן324
ה'12-10גילמן324
ש נ ה - ג'
שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)
0672.2201.01לשון רומית למתקדמים
ד"ר אשר הופרסמ' א'שו"תא'12-10גילמן279
ג'12-10גילמן279
סמ' ב'א'12-10גילמן279
ג'12-10גילמן279
סמינריונים- מסגרת 123
0672.3474.01קריאה בתוקידידס
ד"ר רחל צלניק-אברמוביץסמ' א'סמינרב'16-14גילמן324
ד'12-10גילמן324
0672.3473.01שירת המשתה ביוון העתיקה
פרופ' נטע זגגיסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן324
ה'14-12גילמן324
התמחות בשפה הרומית
ש נ ה - א'
שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)
0672.1201.01לשון רומית למתחילים
פרופ' רחל בירנבאוםסמ' א'שו"תא'12-10גילמן280
ד'12-10גילמן280
סמ' ב'א'12-10גילמן280
ד'12-10גילמן280
מבואות - מסגרת 120
0672.1202.01מבוא לספרות רומית
ד"ר אשר הופרסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן279
ג'14-12גילמן279
0672.1109.01מבוא למיתולוגיה יוונית
פרופ' פינקלברג מרגליתסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן144
חברה משטר ותרבות ברומא (ראה החוג להיסטוריה כללית)
ש נ ה ב'
שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)
0672.2201.01לשון רומית למתקדמים
ד"ר אשר הופרסמ' א'שו"תא'12-10גילמן279
ג'12-10גילמן279
סמ' ב'א'12-10גילמן279
ג'12-10גילמן279
בנוסף
0672.1101.01לשון יוונית למתחילים
ד"ר רחל צלניק-אברמוביץסמ' א'שו"תב'12-9גילמן317
ד'14-12גילמן317
סמ' ב'ב'12-9גילמן317
ד'14-12גילמן317
פרוסמינריונים- מסגרת 122
0672.2537.01שירת האהבה הרומית
ד"ר אשר הופרסמ' ב'פרו"סא'18-16גילמן323
ג'18-16גילמן323
0672.2538.01ליוויוס
פרופ' יונתן פרייס סמ' ב'פרו"סא'16-14גילמן323
ג'16-14גילמן323
ש נ ה - ג'
שפה- מסגרת 121 (קורס שנתי)
0672.2101.01לשון יוונית למתקדמים
גב' נאוה כהןסמ' א'שו"תב'18-16גילמן323
ד'16-14גילמן323
סמ' ב'ב'18-16גילמן323
ד'16-14גילמן323
סמינריונים- מסגרת 123
0672.3228.01מבחר משירת הוראטיוס
פרופ' רחל בירנבאוםסמ' א'סמינרא'14-12גילמן324
ד'14-12גילמן324
0672.3475.01טקיטוס
פרופ' דוד וייסרטסמ' ב'סמינרא'14-10גילמן324
סמינר מחקר בשפה לתואר שני בלבד (מסגרת 620)
0672.4449.01לוקרטיוס : סוגיות נבחרות
פרופ' רחל בירנבאוםשנתיסמינר
התמחות בתרבות קלאסית
ש נ ה - א'
מבואות- מסגרת 120
0672.1102.01מבוא לספרות היוונית הקלאסית
פרופ' פינקלברג מרגליתסמ' א'שיעורב'14-12גילמן278
ד'12-10גילמן278
0672.1138.01מטבעות וכסף בעת העתיקה
ד"ר אלה קושניר שטייןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן277
ג'14-12גילמן277
0672.1401.01מבוא לארכיאולוגיה קלאסית
פרופ' משה פישרסמ' א'שיעורב'16-14גילמן278
0671.2156.01הומרוס ומיקני:מקורות המסורת האפית
ד"ר יסעור-לנדאו אסף,
פרופ' פינקלברג מרגלית
סמ' א'שיעורב'16-14גילמן221
0672.1139.01מבוא לתרבות המערב :אמנות רומא
פרופ' משה פישרסמ' א'שיעורד'18-16גילמן279
0618.1030.01מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אריה פינקלברגסמ' א'שיעורה'16-14גילמן144
0672.1125.01מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית,הרומית והביזאנטית
פרופ' משה פישרסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן281
0672.1202.01מבוא לספרות רומית
ד"ר אשר הופרסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן279
ג'14-12גילמן279
0672.1109.01מבוא למיתולוגיה יוונית
פרופ' פינקלברג מרגליתסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן144
0672.1525.01ידיעה ומדע בפילוסופיה היוונית
ד"ר אורנה הרריסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן220
ה'12-10גילמן279
חברה משטר ותרבות ביוון העתיקה (ראה החוג להיסטוריה כללית)
חברה משטר ותרבות ברומא העתיקה ( ראה החוג להיסטוריה כללית)
ש נ ה - ב'
פרוסמינריונים - מסגרת 122
0672.2501.01השלטון הרומי בא"י
ד"ר אלה קושניר שטייןסמ' א'פרו"סא'16-14גילמן317
ג'16-14גילמן317
0672.2541.01מושגי יסוד במטאפיסיקה של אריסטו
ד"ר אורנה הרריסמ' א'פרו"סג'18-16גילמןא317
ה'14-12גילמןא317
0672.2209.01אזרחים,נשים ועבדים באתונה
ד"ר רחל צלניק-אברמוביץסמ' ב'פרו"סב'16-14גילמן317
ד'12-10גילמן317
0672.2540.01פוסידון ופולחנו בעולם היווני והרומי
פרופ' ישראל רולסמ' ב'פרו"סג'16-14גילמןא319
ש נ ה - ג'
סמינריונים - מסגרת 123
0672.3476.01המחזה "אלקסטיס" לאוריפידס
פרופ' נטע זגגיסמ' א'סמינרב'12-10גילמן324
ה'12-10גילמן324
0672.3213.01הסטירה הרומית
פרופ' רחל בירנבאוםסמ' ב'סמינרא'14-12גילמןא317
ד'14-12גילמן323
0672.3477.01קטקליסמוס- אסונות טבע בעולם היווני והרומי
פרופ' ישראל רולסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן324
ג'18-16גילמן324
סמינר מחקר לתואר שני
0672.4450.01נבואה ונביאים בשירה האפית הקדומה
פרופ' פינקלברג מרגליתסמ' ב'סמינר
התמחות בארכיאולוגיה קלאסית
ש נ ה - א'
שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)
0672.1101.01לשון יוונית למתחילים
ד"ר רחל צלניק-אברמוביץסמ' א'שו"תב'12-9גילמן317
ד'14-12גילמן317
סמ' ב'ב'12-9גילמן317
ד'14-12גילמן317
או:
0672.1201.01לשון רומית למתחילים
פרופ' רחל בירנבאוםסמ' א'שו"תא'12-10גילמן280
ד'12-10גילמן280
סמ' ב'א'12-10גילמן280
ד'12-10גילמן280
מבואות - מסגרת 120
0672.1401.01מבוא לארכיאולוגיה קלאסית
פרופ' משה פישרסמ' א'שיעורב'16-14גילמן278
0672.2512.01קרמיקה הלניסטית ורומית
פרופ' משה פישרסמ' א'שיעורב'14-12
0672.1138.01מטבעות וכסף בעת העתיקה
ד"ר אלה קושניר שטייןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן277
ג'14-12גילמן277
0672.1139.01מבוא לתרבות המערב :אמנות רומא
פרופ' משה פישרסמ' א'שיעורד'18-16גילמן279
0672.1109.01מבוא למיתולוגיה יוונית
פרופ' פינקלברג מרגליתסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן144
0672.1125.01מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית,הרומית והביזאנטית
פרופ' משה פישרסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן281
0672.1526.01חפירה לימודית
יפורסם 4 סמ' ב'תרגיל
חברה משטר ותרבות ביוון העתיקה ( ראה החוג להיסטוריה כללית)
חברה משטר ותרבות ברומא העתיקה ( ראה החוג להיסטוריה כללית)
ש נ ה - ב'
שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)
0672.2201.01לשון רומית למתקדמים
ד"ר אשר הופרסמ' א'שו"תא'12-10גילמן279
ג'12-10גילמן279
סמ' ב'א'12-10גילמן279
ג'12-10גילמן279
או:
0672.2101.01לשון יוונית למתקדמים
גב' נאוה כהןסמ' א'שו"תב'18-16גילמן323
ד'16-14גילמן323
סמ' ב'ב'18-16גילמן323
ד'16-14גילמן323
פרוסמינריונים - מסגרת 122
0672.2501.01השלטון הרומי בא"י
ד"ר אלה קושניר שטייןסמ' א'פרו"סא'16-14גילמן317
ג'16-14גילמן317
0672.2136.01חפירות נבחרות בארץ ישראל
פרופ' עובדיה אשרסמ' א'פרו"סב'18-16
0672.2138.01חפירות נבחרות בחו"ל
פרופ' עובדיה אשרסמ' ב'פרו"סב'18-16
0672.2540.01פוסידון ופולחנו בעולם היווני והרומי
פרופ' ישראל רולסמ' ב'פרו"סג'16-14גילמןא319
ש נ ה - ג'
סמינריונים - מסגרת 123
0821.5112.01אמנות הפיסול ביוון מן התקופה הגאומטרית עד התקופה הקלאסית
פרופ' עובדיה אשרשנתיסמינרב'16-14מכסיקו213
0672.3477.01קטקליסמוס- אסונות טבע בעולם היווני והרומי
פרופ' ישראל רולסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן324
ג'18-16גילמן324
0672.3478.01ירושלים וקיסריה-ארכיאולוגיה של שתי בירות
פרופ' משה פישרסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן317
ד'12-10גילמן324
לתלמידי תואר שני בלבד (מסגרת 620)
0672.4448.01אומנות כתיבת ההיסטוריה ביוון ורומא
פרופ' יונתן פרייס סמ' א'סמינרא'14-12גילמןא361
ג'18-16גילמן323