קורסי החוג להיסטוריה כללית בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

שיעורים (מסגרת 120)

סמסטר א'

סמסטר ב'

העת העתיקה

תרגילים (מסגרת 121)

סמינרים (מסגרת 122)

ימי הביניים

תרגילים (מסגרת 121)

סמינרים (מסגרת 122)

העת החדשה המוקדמת

תרגילים (מסגרת 121)

סמינרים (מסגרת 122)

העת החדשה

תרגילים (מסגרת 121)

המאה ה-19

המאה ה-20

ארה"ב

אמל"ט

סמינרים (מסגרת 122)

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר קיץ

שיעורים (מסגרת 120)

תרגילים (מסגרת 121)

סמינרים (מסגרת 221)

שיעורים (מסגרת 120)
סמסטר א'
0621.1627.01המהפכה הצרפתית
פרופ' אלי בר נביאסמ' א'שיעורג'16-14גילמן144
0621.1087.01ציד המכשפות בעת החדשה המוקדמת
פרופ' מרים אליאב-פלדוןסמ' א'שיעורב'18-16גילמן144
0621.1061.01מסעי הצלב וממלכת ירושלים הלטינית
פרופ' צבי רזי סמ' א'שיעורב'12-10גילמן144
0621.1084.01כל הדרכים מובילות מרומא-האימפריאליזם הרומי והשלכותיו
ד"ר רחל פייג וישניאסמ' א'שיעורג'12-10גילמן223
0621.1187.01מבוא להיסטוריה של נשים ומגדר בעידן המודרני 1700-2004
פרופ' בלהה מלמןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן144
0621.1088.01מזרח אירופה במאה ה-20 הקצרה
ד"ר רפאל ווגוסמ' א'שיעורא'14-12גילמן223
0621.1089.01תולדות הנצרות - מישו ועד ז'אן ד'ארק
פרופ' רון ברקאיסמ' א'שיעורד'18-16גילמן223
0621.1079.01ארה"ב בעידן המודרני 1865-1945
פרופ' אייל נווהסמ' א'שיעורג'18-16גילמן144
סמסטר ב'
0621.1203.01מבוא לנאציזם
ד"ר בעז נוימןסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן144
0621.1197.01מיתוס דת וחברה ביוון הקדומה
פרופ' מלכין עירדסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן223
0621.1091.01כיבושה של האימפריה האצטקית וראשית הקולוניאליזם
פרופ' צבי מדיןסמ' ב'שיעורב'14-12ווב001
0621.1542.01תולדות הנצרות 1350-2004
פרופ' דוד כ"ץסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן144
0621.1092.01חומר למחשבה: פרקים בהיסטוריה של האוכל
פרופ' גדי אלגזיסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן223
0621.1081.01הקלנוע כהיסטוריה: פאשיזם, נאציזם וגזענות
פרופ' שלמה זנדסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן144
0621.1093.01מלנין עד פוטין - הקומוניזם ברוסיה כניסוי חברתי
ד"ר מתתיהו מייזלסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן223
0621.1094.01שורשי מלחמת העולם השניה
פרופ' גבריאל גורודצקיסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן223
0638.5000.01סיור לימודי לתורכיה
פרופ' איימי סינגרסמ' ב'שו"תב'20-18גילמן305
העת העתיקה
תרגילים (מסגרת 121)
0621.1110.01חברה משטר תרבות ביוון העתיקה
פרופ' יונתן פרייס סמ' א'תרגילא'18-14גילמן318
0621.1110.02חברה משטר ותרבות ביוון העתיקה
ד"ר סילבי הוניגמןסמ' א'תרגילג'12-10גילמן305
ה'12-10גילמן305
0621.1110.03חברה משטר ותרבות ביוון העתיקה
פרופ' מלכין עירדסמ' ב'תרגילב'14-12גילמן305
ד'14-12גילמן305
0621.1110.04חברה משטר ותרבות ביוון העתיקה
ד"ר אבשלום לניאדוסמ' ב'תרגילא'12-10גילמן305
ד'12-10גילמן305
0621.1110.05חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
ד"ר סילבי הוניגמןסמ' ב'תרגילב'14-12גילמן306
ה'14-12גילמן306
0621.1111.01חברה משטר תרבות ברומא העתיקה
ד"ר אבשלום לניאדוסמ' א'תרגילא'12-10גילמן305
ד'12-10גילמן305
0621.1111.02חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
ד"ר רחל פייג וישניאסמ' א'תרגילב'14-10גילמן305
0621.1111.03חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
ד"ר סילבי הוניגמןסמ' ב'תרגילב'12-10גילמן305
ה'12-10גילמן305
0621.1111.04חברה משטר תרבות ברומא העתיקה
ד"ר רחל פייג וישניאסמ' ב'תרגילד'14-10גילמן306
סמינרים (מסגרת 122)
0621.2400.01מעמד שעובר בירושה וניידות חברתית באימפריה הביזנטית
ד"ר אבשלום לניאדוסמ' א'סמינרא'10-8גילמן320
ד'10-8גילמן320
0621.2201.01אלכסנדר הגדול
ד"ר סילבי הוניגמןסמ' א'סמינרג'16-14גילמן320
ה'16-14גילמן320
0621.2015.01המזרח התיכון באימפריה הרומית
פרופ' יונתן פרייס סמ' ב'סמינרא'20-16גילמן320
0621.2016.01יוליוס קיסר - כרוניקה של רצח ידוע מראש
ד"ר רחל פייג וישניאסמ' ב'סמינרב'14-10גילמן319
ימי הביניים
תרגילים (מסגרת 121)
0621.1301.01חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
פרופ' צבי רזי סמ' א'תרגילא'12-10גילמן304
ד'12-10גילמן304
0621.1301.02חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
פרופ' רון ברקאיסמ' א'תרגילב'20-18גילמן305
ד'20-18גילמן305
0621.1301.03חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
פרופ' צבי רזי סמ' ב'תרגילא'12-10גילמן307
ד'12-10גילמן307
0621.1301.04חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
פרופ' גדי אלגזיסמ' ב'תרגילב'10-8גילמן305
ג'10-8גילמן305
0621.1301.05חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
פרופ' בנימין ארבל סמ' ב'תרגילב'12-10גילמן306
ה'12-10גילמן306
סמינרים (מסגרת 122)
0621.2177.01ז'אן ד'ארק
פרופ' גדי אלגזיסמ' א'סמינרב'10-8גילמן262
ג'10-8גילמן262
0621.2318.01האבירות בימי הביניים: מציאות ומיתוס
פרופ' צבי רזי סמ' ב'סמינרא'16-14גילמן320
ד'16-14גילמן320
0621.2392.01ספרד בימי הביניים: היסטוריה ומיתולוגיה
פרופ' רון ברקאיסמ' ב'סמינרב'20-18גילמן320
ד'20-18גילמן320
העת החדשה המוקדמת
תרגילים (מסגרת 121)
0621.1501.01חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
פרופ' יוסף מאלי סמ' א'תרגילב'18-16גילמן305
ג'18-16גילמן305
0621.1501.02חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
פרופ' דוד כ"ץסמ' א'תרגילב'16-14גילמן305
ה'16-14גילמן305
0621.1501.03חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
פרופ' בנימין ארבל סמ' א'תרגילב'12-10גילמן306
ה'12-10גילמן306
0621.1501.04חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
פרופ' יוסף מאלי סמ' ב'תרגילב'18-16גילמן305
ג'18-16גילמן305
0621.1501.05חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
פרופ' מרים אליאב-פלדוןסמ' ב'תרגילא'20-16גילמן305
0621.1501.06חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
פרופ' אלי בר נביאסמ' ב'תרגילד'14-10גילמן278
סמינרים (מסגרת 122)
0621.2603.01להגות את המדינה: טקסטים קלאסיים של רעיון מדיני בעת החדשה המו
פרופ' אלי בר נביאסמ' א'סמינרג'12-10גילמן320
ד'12-10גילמן320
0621.2526.01תרבות הבארוק באירופה
פרופ' יוסף מאלי סמ' א'סמינרג'12-8גילמן277
0621.2605.01אוטופיות בעת החדשה המוקדמת
פרופ' מרים אליאב-פלדוןסמ' א'סמינרא'20-16גילמן277
0621.2616.01גזענות וסובלנות בראשית העת החדשה
פרופ' מרים אליאב-פלדוןסמ' ב'סמינרב'20-16גילמן277
0621.2609.01צמיתים ואדונים: התפתחות הצמיתות ברוסיה בעת החדשה המוקדמת
ד"ר ורה קפלןסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא319
ה'12-10גילמןא319
העת החדשה
תרגילים (מסגרת 121)
המאה ה-19
0621.1685.01חברה, משטר ותרבות במאה ה-19
ד"ר אלון רחמימובסמ' א'תרגילא'12-10גילמן307
ג'12-10גילמן307
0621.1685.02חברה, משטר ותרבות במאה ה-19
ד"ר נורית שלייפמןסמ' א'תרגילב'20-18גילמן306
ה'20-18גילמן306
0621.1685.03חברה, משטר ותרבות במאה ה- 19
פרופ' שולמית וולקובסמ' א'תרגילב'18-14גילמן306
0621.1685.04חברה, משטר ותרבות במאה ה- 19
ד"ר נורית שלייפמןסמ' ב'תרגילב'18-16גילמן306
ה'18-16גילמן306
0621.1685.05חברה, משטר ותרבות במאה ה-19
פרופ' בלהה מלמןסמ' ב'תרגילא'14-10גילמן306
0621.1685.06חברה, משטר ותרבות במאה ה-19
ד"ר רפאל ווגוסמ' ב'תרגילא'16-14גילמן306
ד'16-14גילמן306
המאה ה-20
0621.1690.01חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
פרופ' שלמה זנדסמ' א'תרגילא'14-10גילמן306
0621.1690.02חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
ד"ר יגאל חלפיןסמ' א'תרגילב'18-16גילמן307
ה'18-16גילמן307
0621.1690.03חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
ד"ר רפאל ווגוסמ' א'תרגילא'16-14גילמן305
ד'16-14גילמן305
0621.1690.04חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
ד"ר דוד טלסמ' א'תרגילא'12-10גילמן317
ד'12-10גילמן317
0621.1690.05חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
פרופ' גבריאל גורודצקיסמ' א'תרגילד'14-10גילמן306
0621.1690.06חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
ד"ר דוד טלסמ' ב'תרגילא'12-10גילמן361
ד'12-10גילמן361
0621.1690.07חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
ד"ר אלון רחמימובסמ' ב'תרגילא'12-10גילמן317
ג'12-10גילמן317
0621.1690.08חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
ד"ר מתתיהו מייזלסמ' ב'תרגילב'18-16גילמן307
ד'18-16גילמן307
0621.1690.09חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
ד"ר יגאל חלפיןסמ' ב'תרגילב'14-12גילמן304
ה'14-12גילמן304
ארה"ב
0621.1687.01חברה, משטר ותרבות בארה"ב
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' א'תרגילב'12-8גילמן307
0621.1687.02חברה, משטר ותרבות בארה"ב
ד"ר מיכאל זכיםסמ' א'תרגילב'18-16גילמן317
ה'18-16גילמן317
0621.1687.03חברה, משטר ותרבות בארה"ב
פרופ' אייל נווהסמ' א'תרגילב'18-16גילמן456
ד'18-16גילמן278
0621.1687.04חברה, משטר ותרבות בארה"ב
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' ב'תרגילב'12-8גילמן304
0621.1687.05חברה, משטר ותרבות בארה"ב
ד"ר מיכאל זכיםסמ' ב'תרגילב'14-12גילמן307
ה'14-12גילמן307
אמל"ט
0621.1688.01חברה משטר תרבות באמל"ט
ד"ר חררדו לייבנר סמ' א'תרגילב'10-8גילמן305
ד'10-8גילמן305
0621.1688.02חברה משטר תרבות באמל"ט
ד"ר חררדו לייבנר סמ' ב'תרגילב'10-8גילמן306
ד'10-8גילמן306
סמינרים (מסגרת 122)
סמסטר א'
0621.3532.01להיות מודרני בגרמניה, 1914-1933
ד"ר בעז נוימןסמ' א'סמינרא'12-10גילמן318
ד'12-10גילמן318
0621.3149.01יחסי סין והמערב, היבטים כלכליים
פרופ' אהרן שיסמ' א'סמינרג'18-14גילמן262
0621.3220.01מלחמת האזרחים הספרדית
פרופ' רענן רייןסמ' א'סמינרב'14-10גילמן262
0621.3523.01תנועות מחאה בארה"ב 1865-1939
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' א'סמינרד'12-8גילמן262
0621.3538.01נפש וגוף בטרור הסטאליניסטי
ד"ר יגאל חלפיןסמ' א'סמינרב'14-12גילמן320
ה'14-12גילמן320
0621.3109.01בעיות נבחרות בהיסטוריה של מלחמת העולם השניה
ד"ר מתתיהו מייזלסמ' א'סמינרב'16-14גילמן320
ד'16-14גילמן320
0621.3371.01גלובליזציה, טכנולוגיה ותרבות הקפיטליזם
ד"ר אסתר יוגבסמ' א'סמינרא'18-16גילמן320
ה'18-16גילמן320
0621.3366.01התנועה הקומוניסטית באמריקה הלטינית
ד"ר חררדו לייבנר סמ' א'סמינרג'20-16גילמןא319
סמסטר ב'
0621.3534.01סוגיות מרכזיות בהיסטוריה אוסטרית 1848-1945
ד"ר אלון רחמימובסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן320
ד'18-16גילמן320
0621.2596.01אמנות ופוליטיקה באמריקה הלטינית במאה ה-20
פרופ' צבי מדיןסמ' ב'סמינרד'16-12גילמןא319
0621.3215.01הפרדת הדת מהמדינה בבית המשפט העליון בארצות הברית 1879-1994
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' ב'סמינרד'12-8גילמן320
0621.3178.01עבדות וגזע באמריקה הצפונית והדרומית
ד"ר מיכאל זכיםסמ' ב'סמינרב'18-16גילמןא319
ה'18-16גילמןא319
0621.3218.01לאומיות ואומה - מיתוס והיסטוריה
פרופ' שלמה זנדסמ' ב'סמינרג'18-14גילמן277
0621.4610.01לונדון 1800-2005: חיים, תרבות ופוליטיקה
פרופ' בלהה מלמןסמ' ב'סמינרה'14-10גילמן277
0621.3535.01פאשיזם וימין קיצוני במזרח אירופה בין שתי מלחמות עולם
ד"ר רפאל ווגוסמ' ב'סמינרא'18-16גילמןא319
ד'18-16גילמןא319
0621.2597.01ערים כסמל תרבותי ופוליטי: מוסקבה וסן פטרבורג
ד"ר נורית שלייפמןסמ' ב'סמינרב'20-18גילמןא319
ה'20-18גילמןא319
0621.3536.01היררכיות חברתיות ותרבותיות במדינות האנדים במאה ה-20
ד"ר חררדו לייבנר סמ' ב'סמינרג'20-16גילמן320
0621.3537.01לאומיות ולאומנות כמבוא לנאציזם
פרופ' שולמית וולקובסמ' ב'סמינרב'18-14גילמן262
0621.3533.01הדילמה של פרוק החימוש בעידן הגרעיני, 1945-1963
ד"ר דוד טלסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן318
ד'18-16גילמן318
סמסטר קיץ
שיעורים (מסגרת 120)
תרגילים (מסגרת 121)
סמינרים (מסגרת 221)