מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.3534  סוגיות מרכזיות בהיסטוריה אוסטרית 1948-1945
ד"ר אלון רחמימובסמינר
במהלך המאות ה-19 וה-20 היוותה אוסטריה חממה פוריה לכמה מהתנועות הפוליטיות והתרבותיות החשובות של התקופה המודרנית. המחזאי ומבקר התרבות קרל קראוס, כינה את אוסטריה בראשית המאה העשרים "מעבדת קץ האנושות"; אמירה המקבלת גוון קודר במיוחד כאשר לוקחים בחשבון שאדולף היטלר, יליד אוסטריה, החשיב את מולדתו כסדנת חניכותו הפוליטית.
במוקד סמינר זה בחינת כמה מהפרקים המרכזיים בהיסטוריה האוסטרית בתקופה בין "אביב העמים" וסיומה של מלחמת העולם השניה;לאומיות ורב לאומיות במרחב המרכז האירופי; הליברליזם האוסטרי ושברו; דקדנס ומודרניזם במפנה המאה; התגבשותה של וינה "האדומה"; הדרך לאנשלוס של 1938 ואוסטריה במסגרת הרייך השלישי.
דרישות קדם: חברה משטר ותרבות במאה ה-19, חברה משטר ותרבות במאה ה-20
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.