מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1110  חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
ד"ר סילבי הוניגמן , ד"ר אבשלום לניאדו , פרופ' עירד מלכין, פרופ' יונתן פרייסתרגיל
כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

ד"ר סילבי הוניגמן
סקירה של תולדות יוון מן השורשים של הדמוקרטיה האתונאית ועד לתקופה ההלנסטית (מאה שישית – מאה שניה לפנה''ס). משטר, מבנה חברתי, דת ופולחן, הגות פוליטית, היסטוריוגרפיה, תוך כדי הדגשה של התמורות החברתיות והתרבותיות שחלו בעולם היווני לאורך התקופה הנידונה.

ד"ר אבשלום לניאדו
הומרוס כבעיה מחקרית; היצירה ההומרית כמקור היסטורי; היוונים והים; הטיראניס; האלטרנטיבה הספרטנית לטיראניס; אתונה – "בית-אולפן ליוון"; מלחמות פרס-יוון: התהוות התודעה ההלנית.

פרופ' עירד מלכין
עולמו המיתולוגי וההיסטורי של הומרוס, תופעת עיר-המדינה היוונית, תולדות ספרטה ואתונה. הקורס יתמקד בבעיות חברה, משטר, היסטוריוגרפיה, דת ופולחן.

פרופ' יונתן פרייס
סקירה היסטורית המבוססת על המקורות העתיקים של יוון מן הפריחה התרבותית פוליטית-במאה השישית לפנה"ס ועד תום מלחמת הפלפוניס בסוף המאה החמישית. במקביל לרצף המאורעות הפוליטיים יילמדו הנושאים הבאים: היחס בין הפרט והכלל; הבעיות של דמוקרטיה; מקומן של נשים בחברות השונות ביוון; הדת היוונית, אמונה ומעשה; טיבה של אימפריה. המקורות כוללים: הומרוס, שירה לירית, הרודוטוס, תוקידידס, סופוקלס, אוריפידס, אריסטופנס, אפלטון, אריסטו, פלוטרכוס.
הערות: סטודנט בחוג להיסטוריה כללית אשר אינו בוחר ללמוד תרגיל זה במסגרת לימודיו, חייב ללמוד שיעור על יוון הע
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 30/01/2005 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 04/03/2005 בשעה 9:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2005 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 12/07/2005 בשעה 9:00