מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.2609  צמיתים ואדונים: התפתחות הצמיתות ברוסיה בעת החדשה המוקדמת
ד"ר ורה קפלןסמינר
צמיתות היא אחת מהתופעות החשובות ביותר בהיסטוריה הרוסית בעת החדשה המוקדמת. כמעט שלוש מאות שנה, מסוף המאה ה- 16 ועד 1861, הצמיתות השפיעה לא רק על המבנה הכלכלי והחברתי של רוסיה, אלא חתמה את חותמה על הפוליטיקה, התרבות, האמנות, ובסופו של דבר - על המנטליות הרוסית. במסגרת הסמינר תיבחן התפתחותה של הצמיתות ברוסיה במאות ה- 17 וה- 18 ,כאשר הצמיתות גם הלכה והתרחבה וגם קיבלה איכויות חדשות. שאלות מרכזיות שעליהן יושם דגש בסמינר הן: מה הסיבה להתפתחות הצמיתות ברוסיה בתקופה בה עידן הצמיתות באירופה המערבית כבר נגמר? מי היו הצמיתים? האם היתה זו קבוצת אוכלוסיה הומוגנית או שהמושג "צמיתים" מתייחס לקבוצות אוכלוסיה שונות? מה היה אורח החיים של הצמיתים? מה היה אופי היחסים בין הצמיתים והאדונים? מה ידוע על שיטות התנגדותם של הצמיתים לאדוניהם?
דיונים בסמינר יתבססו בעיקר על קריאת מקורות ראשונים של התקופה הנדונה.
דרישות קדם: חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.