מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.3523  תנועות מחאה בארה"ב 1939-1865
פרופ' ארנון גוטפלדסמינר
הסמינר יתמקד בתנועות שהובילו לעיצובה של מדינת הרווחה האמריקנית המודרנית. הקורס יתמקד בניתוח הפופוליזם, הפרוגרסיביזם, תנועת העבודה והמערך החדש, תוך כדי ניתוח תהליך המעבר מדרוויניזם חברתי לדרך האמריקנית הייחודית של דחיית הסוציאליזם והטוטליטריות כפתרונות לבעיות החברה המודרנית והתשובה האמריקנית של פיקוח וויסות חיי הכלכלה והחברה.
דרישות קדם: חברה משטר ותרבות בארה"ב, מאה ה-19, מאה ה-20, אמריקה לטינית
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.