מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.3537  לאומיות ולאומנות כמבוא לנאציזם
פרופ' שולמית וולקובסמינר
במשך עשורים אחדים הזניחו מרבית ההסטוריונים את חקר הלאומיות והלאומנות בהקשר של הנאציזם, אם משום שהקשר זה נראה להם מובן מאליו, או משום שלא ייחסו לו חשיבות רבה במיוחד. לאחרונה, מסתמנת נטייה לשוב לנושא זה. בסמינר נפתח בחקר אופיה של הלאומיות הגרמנית בשנות הרפובליקה הוימארית ובמסגרות השונות של המפלגה הנאצית. מנקודת התחלה זו נשוב אחורנית ונבדוק את תולדותיה של התנועה הלאומית בארץ זו מאז לידתה, כהיבט של הליבראליזם וככוח מלכד ומניע בתהליכי הדמוקרטיזציה, ועד שהיתה לכוח שהניע דווקא קבוצות שמרניות וימניות, והייתה לדלק העקרי ביצירת ההתלהבות שסחפה את הנאצים לנצחונות אלקטורליים ולהשתלטות על המדינה והחברה בגרמניה. לאחר ברור אופיה של התנועה הלאומית בגרמניה כתחליף לדת וכמרפא לשסעים החברתיים העמוקים בארץ זו, נטפל בחלק האחרון של הסמינר בשאלה: כיצד השתלבה הלאומנות במרכיבים אחרים של האידיאילוגיה הנאציונל-סוציאליסטית והזינה את גלי התמיכה בשליטים הנאצים גם בשעות המשבר הקשות ביותר במלחמה וערב התבוסה המוחלטת בשנת 1945.
דרישות קדם: חברה, משטר ותרבות במאה ה-19, חברה, משטר ותרבות במאה ה-20, תרגיל ארה"ב ותרגיל אמל"ט
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.