מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1688  חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית
ד"ר חררדו לייבנרתרגיל
ד"ר חררדו לייבנר
במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה; שאלת הזהות הלאומית, היחסים הבין-אתניים והקולוניאליזם הפנימי; המהפכה המקסיקנית; המאבקים לדמוקרטיזציה, ההפיכות הצבאיות והתנועות הפופוליסטיות; המהפכה הקובנית וניסיונות ההיחלצות ממערכת התלות והתת-פיתוח בשנות ה-50 וה-60.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/02/2005 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 20/05/2005 בשעה 9:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 01/07/2005 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 01/08/2005 בשעה 9:00