מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.2526  תרבות הבארוק באירופה
פרופ' יוסף מאליסמינר
מטרת הסמינר להבהיר את מושג ה"בארוק" בהקשריו ההיסטוריים באירופה. נברר את מקורותיו האידאיים, החברתיים והפוליטיים בתנועת הקונטרה-רפורמציה הקאתולית באיטליה, ונבחן את ביטוייו השונים בארצות אירופה ובתחומי תרבות שונים. דגש מיוחד יינתן לאמנות הבארוק-בציור, ארכיטקטורה, תיאטרון, אופרה ומוסיקה.
דרישות קדם: חברה משטר ותרבות העת החדשה המוקדמת
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.