מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1690  חברה, משטר ותרבות במאה ה- 20
פרופ' גבריאל גורודצקי, ד"ר דוד טל, ד"ר יגאל חלפין , ד"ר מתי מייזל, ד"ר רפי ואגו, פרופ' שלמה זנד, ד"ר אלון רחמימוב תרגיל

התרגיל יעסוק בנסיון לאבחן את המאפיינים של המאה ה-20. עיקר העיסוק יהיה בבחינת האידיאולוגיות האוניברסליות של המאה והנסיונות הפוליטיים לממשן, במיוחד ברוסיה ובגרמניה. נעסוק באבולוציה אותה עברו האידיאולוגיות במסגרת תהליך יישומן תוך כדי נסיון לבחון את מאפייניה הייחודיים של המאה. כמו כן תבחן שאלת ההמשכיות ההיסטורית שבין המאה ה-19 למאה ה- 20, במיוחד לאור הפרספקטיבה ההיסטורית הרחבהיותר שנחשפה עם סיום המלחמה הקרה והתמוטטותה של ברה"מ. הנושאים בהם נתמקד יהיו: תופעת האימפריאליזם, שורשי מלחמת מעולם הראשונה, דמדומי המאה ה-19, מלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה, הנסיונות לעצב אירופה חדשה, השיבה למדיניות מאזן הכוחות בתקופה שבין שתי המלחמות, ומלחמת העולם השנייה.

ד"ר דוד טל
המערכת הבינלאומית עברה ברבע האחרון של המאה התשע עשרה טלטלות, שמבחינות רבות היוו קרקע מכינה להתרחשויות בזירה הבינלאומית במאה העשרים. התרגיל יתמקד בתהליך זה, על מקורותיו האינטלקטואליים והמדיניים, על פי הנושאים הבאים: המערכת הבינלאומית בשנות השבעים של המאה ה-19; אימפריאליזם-הקשרים אינטלקטואליים ומדיניים; השפעת הופעתה של גרמניה המודרנית על המערכת האירופית; הדרך למלחמת העולם הראשונה; המהפכה הרוסית - קריסתה של מעצמה והופעתה של מעצמה חדשה; הקשרים מדיניים ואיטלקטואליים בעיצוב המערכת הפנים-אירופית והבינלאומית בעקבות מלחמת העולם הראשונה; משבר הדמוקרטיות; מפירוק נשק למירוץ חימוש בין שתי מלחמות עולם; מוויימאר למלחת עולם; המלחמה נגד היהודים; קריסתה של המערכת הבינלאומית הרב קוטבית והופעתה של מערכת דו קוטבית; המלחמה הקרה.

ד"ר יגאל חלפין
הנחת העבודה של התרגיל היא שמשטרים אידיאולוגיים-מילנריים, לשון אחרת משטרים טוטליטריים, הם תופעה ספציפית למאה העשרים. התרגיל יעמוד על מושג האידיאולוגיה המשיחית הסקולרית ויטען שהן הנאציזם והן הסטליניזם הינן תנועות שניסו להציע דרך מדעית (בין אם זו תורת הגזע או תורת המעמד) ואקטיבית (תורת המהפכה) להבאת הגאולה ובניית עולם נקי מטומאה (חופשי מיהודים או מבורגנים). התרגיל יתמקד בהשוואת גוף המחקר העוסק בהיטלריזם, עם המחקר החדיש של הסטליניזם, מתוך כוונה להחיות את ההשוואה בין שני המשטרים שנזנחה מאז שנות החמישים. נשאף להבין כיצד התשובות השונות אודות טבעם של המשטר הנאצי והמשטר הסטליניסטי, משקפות ויכוח מתודולוגי תיאורטי. הצדדים בויכוח זה הם ההיסטוריה החברתית, הרואה במעמדות את מנוף ההיסטוריה וההיסטוריה האינטלקטואלית החדשה, המדגישה את תפקיד השפה המהפכנית כסוכן המרכזי של התהליך ההיסטורי.

ד"ר מתי מייזל
התרגיל יעסוק בהיסטוריה הפוליטית והחברתית של המאה העשרים מנקודת מבט אירופית. הנושאים המרכזיים שידונו הם: המשברים הגדולים ומלחמות העולם; המאה העשרים כמאה של קטסטרופות אנושיות; המהפכה הרוסית ורוסיה הסובייטית; המשטרים הפשיסטיים והמשטר הנאצי; עלייתה של מדינת הרווחה.

ד"ר רפי ואגו
הנושאים העיקריים: משטר וחברה בשליש האחרון של המאה ה-19; מרקם התרבות האירופית; עידן האימפריאליזם; לבטי התנועה הסוציאליסטית- הדרך לשלטון והיחס למלחמה; התגבשות מערכת הבריתות ומלחמת העולם הראשונה; המהפכה הרוסית; תוצאות מלחמת מעולם הראשונה; האידיאולוגיה הפשיסטית והנאצית; מרכז אירופה ומזרחה בין שתי מלחמות העולם; מירח הדבש של לוקרנו למשברי הדמוקרטיות עד 1936.

פרופ' שלמה זנד
מושגי יסוד בתולדות התרבות הפוליטית של המאה העשרים. תוך בדיקת מעלותיו וחסרונותיו של חקר ההיסטוריה הקרובה, יעסוק התרגיל בשורה של תהליכים ומאורעות שעיצבו ועדיין מעצבים את פניה של המודרניות החברתית והפוליטית. יעשה בירור של מכלול ההקשרים שהביאו להפיכתה של ההיסטוריה להיסטוריה עולמית. ייבדקו אופיו ומרכיביו של תהליך הדמוקרטיזציה המאפיין את המאה. הופעתה של תרבות ההמונים והיבדלותה של התרבות האליטיסטית יילמדו על רקע השינויים החברתיים והכלכליים. אימפריאליזם, לאומיות, קומוניזם, פאשיזם ונאציזם יהוו נושאים שלהם יוקדשו שיעורים מיוחדים. התרגיל יסתיים בניסיון לבחון את משמעותו של המפנה הפוליטי והתרבותי של סוף המאה.

ד"ר אלון רחמימוב
לדעת היסטוריונים רבים היתה המאה העשרים "המאה הנוראה ביותר". היא ידעה שתי מלחמות עולם, רצח וגירוש של עשרות מליוני אנשים על רקע אידיאולוגי והיווצרותן של מערכות דיכוי ושליטה בהיקף חסר תקדים. עם זאת, מעולם לא היו על פני כדור הארץ יותר בני אדם למשך זמן ממושך יותר וברווחה כלכלית גבוהה יותר. זכויות אדם בסיסיות (כולל שיוויון בין גזעים ומינים) מקובלות ומיושמות היום יותר מאשר אי פעם, במיוחד באירופה ובצפון אמריקה. תרגיל זה יעסוק במורשתה המורכבת של המאה העשרים: האירועים ההיסטוריים המרבזיים ייבחנו על רקע המגמות החברתיות, התרבותיות והכלכליות ארוכות הטווח. משתתפי התרגיל יתבקשו להתמודד באופן ביקורתי עם מגוון של מקורות היסטוריים (הן ראשוניים והן משניים) ולחוות דעה על פרשנויות היסטוריות שונות.

פרופ' גבריאל גורודצקי
התרגיל יעסוק בנסיון לאבחן את המאפיינים של המאה ה-20. עיקר העיסוק יהיה בבחינת האידיאולוגיות האוניברסליות של המאה והנסיונות הפוליטיים לממשן, במיוחד ברוסיה ובגרמניה. נעסוק באבולוציה אותה עברו האידיאולוגיות במסגרת תהליך יישומן תוך כדי נסיון לבחון את מאפייניה הייחודיים של המאה. כמו כן תבחן שאלת ההמשכיות ההיסטורית שבין המאה ה-19 למאה ה-20, במיוחד לאור הפרספקטיבה ההיסטורית הרחבה יותר שנחשפה עם סיום המלחמה הקרה והתמוטטותה של ברה"מ. הנושאים בהם נתמקד יהיו: תופעת האימפריאליזם, שורשי מלחמת העולם הראשונה, דמדומי המאה ה-19, מלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה, הניסיונות לעצב אירופה חדשה, השיבה למדיניות מאזן הכוחות בתקופה שבין שתי המלחמות, ומלחמת העולם השניה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/02/2005 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/04/2005 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/07/2005 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 07/08/2005 בשעה 12:30