מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.2596  אמנות ופוליטיקה באמריקה הלטינית במאה ה-20
פרופ' צבי מדיןסמינר
הסמינר יעסוק בביטויים שונים של האומנות המגוייסת באמריקה הלטינית במאה ה-XX. כך למשל, הציור המורליסטי במהפכה המכסיקאית ואחריה; קול-נוע, ספרות מוזיקה ופוסטרים במהפכה הקובנית; קול-נוע ומוזיקה בהקשר של הדיקטטורות בארגניטינה, ונושאים נוספים. אמנם נעסוק גם בהיבט האומנותי אך הדגש העיקרי יהיה בקשר בין אומנות לפוליטיקה.
דרישות קדם: חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.