מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.3533  הדילמה של פרוק החימוש בעידן הגרעיני 1945-1963
ד"ר דוד טלסמינר
הסמינר יבחן את המאמצים להגיע להסכם על פירוק נשק בעידן הגרעיני, תוך מתן דגש על גורמים שהשפיעו על הניסיונות הללו: התפתחותה של דוקטרינה צבאית-גרעינית שהשפיעה על האופן בו ניהלו המעצמות את המגעים על הסכם לפירוק נשק; מקומם של גורמי מדיניות פנים בעיצוב מדיניות ביחס לסוגיה זו; השפעתם של גורמים בזירה הבינלאומית - מקרב בעלות ברית ומול אויבים ויריבים. באמצעות בחינה ועיון בכל אלה ננסה להבין האם אכן בקשו המעצמות להגיע להסכם, ומה איפשר את ההתקדמות, במקום בו זו התרחשה.
דרישות קדם: חברה, משטר ותרבות במאה ה-19, חברה, משטר ותרבות במאה ה-20, תרגיל אמל"ט ותרגיל ארה"ב
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.