מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1092  חומר למחשבה: פרקים בהיסטוריה של האוכל
פרופ' גדי אלגזי
האוכל קושר אנשים ומפריד ביניהם, מעצב את גופם ומעצב את יחסיהם. ההיסטוריה של האוכל היא לכן בהכרח היסטוריה "טוטלית" – חומרית ותרבותית, חברתית ופוליטית. השיעור יעסוק בשורת בעיות בהיסטוריה של האוכל בתמורות ברפרטואר החומרים, המאכלים והתבלינים, בארגון הארוחה והליכות השולחן, באופני הייצור והצריכה, בפח מרעב ובהזיות על שפע, בעיצובם של משטרי תזונה וסיגוף.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 15/06/2005 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/07/2005 בשעה 12:30