מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1627  המהפכה הצרפתית
פרופ' אלי בר נביאשיעור
השיעור סוקר סקירה כרונולוגית ותמטית את ארועי המהפכה ומנתח את גורמיה, את מהלכיה העיקריים ואת תוצאותיה.
נקודת המוצא היא המשטר הישן והסיבות להתמוטטותו, ונקודת הסיום – ההפיכה של נפוליאון בונאפארט והקמת הקונסולאט. יושם דגש על מורשת המהפכה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בדמוקרטיות המודרניות, בתפיסת עולמנו ובהיסטוריוגרפיה של המהפכה הצרפתית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 31/01/2005 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 09/03/2005 בשעה 18:00