מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1088  מזרח אירופה במאה ה-20 הקצרה
ד"ר רפי ואגושיעור
מאז מלחמת העולם הראשונה עבר האזור – שעצם הגדרתו מהווה חלק מנושאי הקורס, תמורות גיאו-פוליטיות, חברתיות, כלכליות ורעיוניות. מחורבות המלחמה הראשונה צמחו מדינות שסועות מבחינה לאומית, חלשות מבחינה כלכלית, ובעלות משטרים לרוב לא דמוקרטיים ואוטוריטריים אשר נפלו לידי השפעת גרמניה הנאצית וכיבוש ישיר. מחורבות מלחמת העולם השניה צמח הגוש הקומוניסטי המלאכותי אשר קרס ב- 1989 והביא ל"חזרה להיסטוריה" – לניסיון לשוב ולגבש זהות לאומית עצמאית ולהשתלב באירופה המתאחדת.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 02/02/2005 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 16/03/2005 בשעה 18:00