מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1087  ציד המכשפות בעת החדשה המוקדמת
פרופ' מירי אליאב פלדוןשיעור
בתקופה המשתרעת מסוף המאה החמש-עשרה ועד תחילת המאה השמונה-עשרה הוצאו להורג באירופה עשרות אלפי בני אדם באשמת כישוף וברית עם השטן. באמצעות תעודות ומחקרים ננסה לברר את הסיבות לציד הגדול ומדוע התרחש דווקא במאות הללו ובאזורים מסוימים של אירופה. מדוע היו רוב קורבנותיו נשים? האם הדחף העיקרי לרדיפות בא מן השכבות העממיות ומתוך אמונות תפלות או שמא היה הציד בגדר מכשיר בידי האליטות והממסד הדתי? האמנם היו אז קבוצות שעסקו בכישוף וקיימו את פולחן השטן? האם היה קשר סיבתי בין התמורות שחלו במערכת המשפט לבין היקפן של הרדיפות? האם היו הבדלים בהיקף הציד ובהיבטיו השונים בין הארצות הקתוליות והפרוטסטנטיות? ומדוע דעך הציד ונעלם כליל במרוצת המאה השמונה-עשרה? לבד מבירור שאלות אלה, נצביע בשיעור גם על קווי הדמיון והשוני בין ציד המכשפות לגלים אחרים של רדיפות בתרבות המערב.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 09/02/2005 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/04/2005 בשעה 9:00