מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1079   ארצות הברית בעידן המודרני 1945-1865
פרופ' אייל נווהשיעור
הקורס דן בארועים מרכזיים ותהליכי יסוד שעברו על החברה האמריקאית מהשליש האחרון של המאה ה-19 ועד להפיכתה של ארה"ב למעצמת-על בתום מלחמת העולם השניה. זוהי התקופה שבה הפכה ארה"ב למדינה מודרנית ברוב המובנים של המושג. היא צמחה מבחינה כלכלית והפכה מתועשת ובעלת אוכלוסיה המתגוררת בערים, היא יצרה מערכות חברתיות להתמודדות עם משברים, החלה להתערב מבחינה פוליטית וצבאית בעולם כולו, ואף הגיעה להגמוניה מן ההבט המדעי והאינטלקטואלי כתוצאה מהגירת מדענים, אמנים ואנשי רוח בשנות השלושים. בקורס נעסוק בנושאים כגון השיקום שלאחר מלחמת האזרחים, תיעוש, הגירה ועיור, תנועות מחאה ורפורמה, התקופה הפרוגרסיבית, שנות העשרים, המשבר הגדול, הניו דיל, והתערבות ארצות הברית במלחמת העולם השניה. הקורס בנוי על הרצאה ובסיומו תערך בחינה שתבסס על ההרצאה והביבליוגרפיה.
ספר בסיס מלווה לאורך הקורס:
ארנון גוטפלד, ארצות הברית ממלחמת האזרחים למלחמה הקרה (תל אביב: הוצאת האוניברסיטה המשודרת, משרד הבטחון, 1987)
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 11/02/2005 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/04/2005 בשעה 9:00