מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1203  מבוא לנאציזם
ד"ר בעז נוימןשיעור
מטרת השיעור היא לדון באופן ביקורתי בהיסטוריה, בהיסטוריוגרפיה ובגישות השונות בחקר הנאציזם. השיעור מבוסס על הרצאות ועל קריאה שוטפת של מקורות. בשיעור יידונו בעיקר נושאים היסטוריוגרפיים וגישות מחקריות בחקר הנאציזם, כגון: "הדרך המיוחדת" הגרמנית, טוטליטריזם, פשיזם, היטלריזם, הוויכוח בין ההיסטוריונים האינטנציונליסטים לפונקציונליסטים, היסטוריה של חיי יום-יום ושל מנטליות וביו-פוליטיקה. המקורות יתמקדו בנושאים היסטוריים קונקרטיים שיילוו את מהלך ההרצאות, ובהם: אנטישמיות, דמותו של היטלר, הופעת המפלגה הנאצית בשנות העשרים, תפיסת השלטון, תהליכי כינונו של הרייך השלישי, נשים, אויתנזיה, מלחמת העולם השניה, שואה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 29/06/2005 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 04/08/2005 בשעה 9:00