מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1094  שורשי מלחמת העולם השניה
פרופ' גבריאל גורודצקי

השיעור יתמקד בויכוח המתמשך בנושא שורשי מלחמת העולם השנייה. למרות הניסיונות המתמשכים לפתיחת דיון במורכבות התהליכים ההיסטוריים, שהביאו לפרוץ המלחמה, נותרת בעינה הגישה היורידיסטית הפשטנית המזהה את האשמה בפרוץ המלחמה בדמותו הדמונית של היטלר. ככלל שיפוט מוסרי וניתוח קלישאי משמשים אמות המידה בטיפול בנושא העומד במרכז ההוויה הפוליטית של המאה העשרים. פתיחת הארכיונים הרוסיים וקץ המלחמה הקרה מאפשרים היום ראיה רטרוספקטיבית ורענון נושאים הקשורים לאפיה של המלחמה, שנראה היה שמוצו עד תום: יחסי הגומלין שבין האידיאולוגיות הגדולות כמחוללות השינויים הדינמיים בזירה הבינ"ל (הקומוניזם, הפשיזם והנאציזם) לבין הגיאופוליטיקה, וכלי עבודתה ה"ריאלפוליטיקה"; קיומה ומרכזיותה של תכנית-אב נאצית כמעוררת המלחמה; תרומת המשבר הכלכלי בתום מלחמת העולם הראשונה כמאיץ התחרותיות המעצמתית; ראיית המשבר כמשבר חובק עולם ואשר איננו מוגבל לזירה האירופאית; ההמשכיות והתמורה בזירה הבינ"ל בעקבות תקומתם של משטרים מהפכניים ואשיות פוליטיות-מדיניות חדשות לאחר מלחמת העולם הראשונה; ומרכזיותן של אישים כסטלין, היטלר, צ'מברלין ומוסוליני כסוכנים ונשאי רעיונות חברתיים או כמחוללי השינויים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/06/2005 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 31/07/2005 בשעה 12:30