מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.3366  התנועה הקומוניסטית באמריקה הלטינית
ד"ר חררדו לייבנרסמינר
אמריקה הלטינית היא אחד מאזורי העולם בהם המושג "מהפכה" היה אופנתי ושגור מאז "מהפכות" העצמאות בראשית המאה ה- 19 ועד לימינו. כמעט לכל אורך המאה ה- 20 ידעו מדינות אמריקה הלטינית תקופות סוערות של תסיסה פוליטית וחברתית שמקורה בפערים החברתיים הגדולים וכוונה כנגד השליטה של אוליגרכיות והאליטות המודרניות המקומיות וכנגד נוכחות והמעורבות של גורמים אימפריאליסטים צפון אמריקאים. למרות תנאי הפתיחה הנוחים לכאורה, נכשלו רוב הניסיונות לקדם פרויקטים מהפכניים שבמרכזן המפלגות הקומוניסטיות. עם זאת, במחצית השניה של המאה אמריקה הלטינית הייתה אחד מאזורי העולם בהם הרעיונות הקומוניסטיים, בגרסאות שונות, זכו לאהדה גבוהה יחסית בקרב שכבות חברתיות מסוימות.
במהלך הסמינר נבחן סוגיות שונות בהתפתחות של התנועה הקומוניסטית באמריקה הלטינית: הבעייתיות של ייבוא של אידיאולוגיה, מושגים ותרבות ארגונית שעוצבו במציאות חברתית שונה ; הקסם והתפקיד של האוטופיה הרחוקה ; מאבקים על ההגמוניה בתנועות הפועלים והתפתחותן של מסורות פועלים חדשות ; האינטלקטואלים הקומוניסטים והיחסים הדו-משמעיים כלפי מרכזי העולם המתועש ; מלחמת העולם השנייה והסתירות בין המחויבות הבינלאומית לבין האינטרסים המעמדיים-לאומיים ; סיפורי חיים ומסלולים חברתיים כמתודולוגיה לניתוח פעילותם של הקומוניסטים ; רעידת האדמה הקובנית וצ'ה גווארה, האומנם "מהפכה במהפכה?" ; מאבקים בין הקומוניסטים לבין השמאל המהפכני החדש בשנות ה- 60 וה- 70: פוליטיקה, אידיאולוגיה וסוציולוגיה ; הדילמות והתמורות של הקומוניסטים תחת הדיקטטורות הצבאיות של שנות ה- 70 וה- 80.

ספרות רקע מומלצת

רקע כללי על אמריקה הלטינית במאה ה- 20:
Halperin Donghi, Tulio, The Contemporary History of Latin America, London, Macmillan, 1993.
על התנועה הקומוניסטית והמרקסיזם באמריקה הלטינית:
Michael Lowy (Ed.), Marxism in Latin America from 1909 to the Present: an Anthology, New Jersey, Humanities Press, 1992.
Manuel Caballero, Latin America and the Comintern, 1919-1943, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.דרישות קדם: חברה, משטר ותרבות באמל"ט, חברה, משטר ותרבות בארה"ב, תרגיל המאה ה-19, ותרגיל המאה ה-20
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.