מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1687  חברה, משטר ותרבות בארצות הברית
פרופ' ארנון גוטפלד , ד"ר מיכאל זכים, פרופ' אייל נווהתרגיל
פרופ' ארנון גוטפלד
הקורס יעסוק בהיסטוריה של ארה"ב עד למלחמת האזרחים. הנושאים המרכזיים שנעסוק בהם: התקופה הקולוניאלית והתהליכים העיקריים בעיצובה של החברה החדשה, דור העצמאות והחוקה, תהליך הספר, עליית וגיבוש הלאומיות האמריקנית צמיחת המחוזות והדרך למלחמת האזרחים. עליית הדמוקרטיה לצד העבדות והכחדת האינדיאנים. תרומת התקופה לעיצובה של ארה"ב המודרנית.

ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה, ספר, קפיטליזם, דמוקרטיה, בורגנות, שוויון, עבדות, גזענות, נשיות.

פרופ' אייל נווה
+התרגיל יעסוק בהתגבשות החברה האמריקנית במאות ה- 19-17. נתמקד בדפוסי ההתפתחות הכלכלית, החברתית והתרבותית של המושבות הבריטיות בצפון אמריקה, במהפכה האמריקנית והקמת ארה"ב, בנסיבות לניסוח החוקה האמריקנית, בתוכנה ובמשמעותה. הקורס ילווה את ההיסטוריה של ארה"ב עד לפרוץ מלחמת האזרחים באמצע המאה ה-19, וינסה לברר את הסיבות והשלבים שהביאו להתפרקות הברית ופרוץ המלחמה.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/02/2005 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 04/05/2005 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 03/07/2005 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 03/08/2005 בשעה 16:00