מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1089  תולדותהנצרות - מישו ועד ז'אן ד'ארק
פרופ' רון ברקאישיעור

השיעור ישתרע על התקופה שבין הולדת ישוע ועד לסוף המאה ה-15. הוא יעסוק בגיבוש התורה הנוצרית; ארגון הכנסיה ופולחניה; יחסיה עם היהדות והאסלאם; תנועות מינות; והתרומה של הכנסיה הקתולית לעיצוב רוחה ותרבותה של הפקולטה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/01/2005 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 02/03/2005 בשעה 18:00