מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1111  חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
ד"ר רחל פייג וישניא , ד"ר אבשלום לניאדו , ד"ר סילבי הוניגמןתרגיל
כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד תחילת המאה ה-1 לפנה"ס.

ד"ר רחל פייג וישניא/ד"ר אבשלום לניאדו
המבוא עוקב אחר הפיכתה של רומא מעיר קטנה על גדות הטיבר לאימפריה רחבת ידיים השלטת על כל אגן הים התיכון והתגבשותו של המשטר הרפובליקני. נושאים מרכזיים: בעיית המקורות, מאבק בין פטריקים לפלבאים, כיבוש וארגון באיטליה, המשטר הרפובליקני, המלחמות הפוניות, השתלטות רומא על אגן הים התיכון, השפעת הכיבוש על הכובש במאה השנייה לפנה"ס, "המהפכה הרומית" מהגראקכים עד סולה, פומפיוס וקיסר, חורבנה של הרפובליקה.

ד"ר סילבי הוניגמן
במסגרת תרגיל זה נעסוק בתולדות הרפובליקה הרומית עד למעבר לאימפריה. יושם דגש על קריאת מקורות ראשונים, בעיקר מקורות ספרותיים.

הערות: סטודנט אשר בוחר שלא ללמוד תרגיל זה במהלך לימודיו, חייב לבחור שיעור על רומא העתיקה במקום
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 01/02/2005 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 11/03/2005 בשעה 9:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/06/2005 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/07/2005 בשעה 16:00