מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.2603  להגות את המדינה: טקסטים קלאסיים של רעיון מדיני בעת החדשה
פרופ' אלי בר נביאסמינר
הסמינר יסקור את התיאוריות המרכזיות שעיצבו את ההגות הפוליטית בתקופה שבין הרנסנס לנאורות, היא תקופת צמיחתה וגיבושה של המדינה המודרנית במערב. הקורס יתבסס על קריאת טקסטים מפרי עטם של כתריסר הוגים, ממקיאוולי בראשית התקופה ועד רוסו בקיצה. מקצתם הפכו לנכס צאן ברזל של תרבות המערב, כמו שני אלה, אחרים נשכחו מלב הבריות כמעט לחלוטין; אחדים תמכו בעוצמתו נטולת הרסן של השליט, אחרים ביקשו להצר את צעדיו על- מנת להבטיח את חרות נתיניו. אך כולם השפיעו השפעה עמוקה על החשיבה הפוליטית של בני דורם, וממילא על דמותה של המדינה המודרנית, כפי שהיא התפתחה מאז ועד היום.
דרישות קדם: חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.