מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1187  מבוא להיסטוריה של נשים ומגדר בעידן המודרני 1700-2004
פרופ' בלהה מלמן
מגדר והיסטוריה של נשים הם, זה ארבעה עשורים, תחומים מרכזיים בלימודי ההיסטוריה. תחומים אלה מתמקדים לא רק באיסוף אינפורמציה על התנסויות של נשים ומעמדן בעבר, אלא גם, ואולי בעיקר בחקר עיצוב והתגבשות זהויות נשיות וגבריות וההבדלים בין נשים וגברים, באופן שבו השפיעו זהויות והבדלים אלה על חייהם, מצבם ומעמדם היחסיים של גברים ונשים בעבר ההיסטורי.

ההנחה ביסוד השיעור היא כי ההיסטוריה של המגדר מספקת לנו כלים ואפשרויות להבין, לספר ולפרש מחדש את תולדות השינויים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים. השיעור מציג בפניכם פנורמה של ההיסטוריה של מערב אירופה בעידן המודרני משנת 1700 ועד להווה. הוא מאפשר תצפית, מנקודת מבט מיגדרית ובצמתים מרכזיים בהתהוות המודרניות עצמה ואף מגדירה מחדש. בין התופעות והתהליכים שנבחן מחדש: כוח ויחסי שליט ונשלט במלוכה שעל סף העידן הפוליטי המודרני; דת וחילון בעידן "המהפכה הדתית" האוונגליסטית במאה ה-18; צרכנות ומהפכת הצרכנים במאה זו; המהפכה התעשייתית וחלוקת עבודה בין נשים וגברים באותו עידן; ה"גבר החדש" וה"אישה החדשה" בעידן ההשכלה;מיגדר והמהפכות הפוליטיות המודרניות (הצרפתית והאמריקנית); התהוות הבורגנות המודרנית, מיגדר בעיר הגדולה; ההגדרה מחדש של מין ומיניות והטיפול בהומוסקסואליות בסוף המאה ה-19; לאומיות, ילודה ומיגדר; מלחמות טוטליות והגדרת נשיות וגבריות; המהפכות הפמיניסטיות; חברת-השפע, מדינת הסעד ומיגדר ולבסוף - מיגדר בעידן הגלובליזציה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/02/2005 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 18/05/2005 בשעה 18:00