מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.3538  נפש וגוף בטרור הסטאליניסטי
ד"ר יגאל חלפיןסמינר
הסמינר יעסוק בטרור הסטליניסטי תוך התמקדות באדם הפרטי ודרכו לגאולה בקומוניזם. ה'אדם החדש' אותו הגתה המהפכה הרוסית היה טהור, קולקטיבי ומודע לעצמו באופן מוחלט, נציג מתודולוגיה המדגישה את תפקיד השפה המהפכנית בעיצוב הסובייקט ההיסטורי. הגוף באשר הוא מקור של תשוקות ואיטרסים נתפש כמכשול בדרכו של האדם הסובייטי לשחרור. תוך דיון בסקסולוגיה קומוניסטית נבחן כיצד הסובייקט הסטליניסטי ניסה להתגבר על מכשול זה, להוציא את ה'טומאה הבורגנית' מקרבו, ללמוד לשלוט בגופו ולהפוך בזאת לזך, טהור וראוי לחברת העתיד. על רקע שאיפת המהפכה 'להנדס' מחדש את נפשו של האדם, נשאל כיצד הכשירו האזרחים את נשמתם לקראת חברת העתיד. במוקד יעמדו טקסטים הפותחים צוהר לתוך נפשו של האדם הסובייטי: אוטוביוגרפיות, יומנים אישיים ופרוטוקולים של חקירות החשודים בטרוצקיזם. בעזרת השוואה לוידויי נוצרים ולחקירות האינקוויזיציה נראה כי הטרור איננו רק סוגיה פוליטית אלא גם חוויה אישית - פחד מפני טומאה וגינוי על ידי הקולקטיב.
דרישות קדם: חברה משטר ותרבות במאה ה- 19, חברה משטר ותרבות במאה ה- 20
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.