מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1084  כל הדרכים מובילות מרומא - האימפריאליזם הרומי והשלכותיו
ד"ר רחל פייג וישניאשיעור
השיעור יעקב אחרי הפיכתה של רומא מעיר קטנה על גדות הטיבר למעצמה שהשתלטה על כל איטליה ובהדרגה על כל אגן הים התיכון. הסוגיות בהן יתמקד השיעור ידונו במונח "אימפריאליזם" , בסיבות לאימפריאליזם הרומי, בהשפעותיו המיידיות וארוכות הטווח על המדינה, החברה והכלכלה ברומא,
ובהשלכותיו על עיצובה של אירופה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 16/02/2005 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/05/2005 בשעה 18:00