מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.2177  ז'אן ד'ארק
פרופ' גדי אלגזיסמינר
יש מעט מאוד בנות איכרים מן המאה החמש-עשרה, עליהן אנו יודעים כל כך הרבה, כמו ז'אן ד'ארק. בת איכרים מן הכפר דומרמי. בסמינר ננסה להשתמש בגוף המקורות הקיים, הכולל הן את דבריה של ז'אן ד'ארק והן עדויות רבות עליה, על ילדותה בכפר ועל מעשיה עד מותה. כדי לברר היבטים שונים של חיי אישה צעירה, בת איכרים, בימי הביניים המאוחרים. נושאים בהם נוכל לעסוק הם למשל ילדותה והסוציאליזציה שלה, יחסי השארות ורשת הסנדקות בכפר הולדתה, מערך האמונות המקומי, הדרך בה נחוותה מלחמת מאה השנה 'מלמטה', על ידי איכרים, החיפוש אחר 'קול', אימוץ מלבושי הגבר ומשמעותו. הסמינר מבוסס על עבודה עצמית; במרכז הפגישות יעמוד הניתוח המשותף של מקורות, שהוכנו על-ידי המשתתפים. במהלך השליש הראשון שלו תוגש עבודת-ביניים קצרה בכתב.
המשתתפות והמשתתפים מתבקשים לקרוא חומר רקע על ז'אן ד'ארק כהכנה לקורס. הספר הטוב ביותר שישמש אותנו בעבודתו הוא ספרה של מרינה וורנר:Marina Warner, Joan of Arc: The Image of Female Heroism (1991 . מספר העותקים שלרשותנו מוגבל, ולכן ממולץ לרכוש את הספר מבעוד מועד.
הבסיס לעבודתנו המשותפת הוא רשומות חקירתה של ז'אן ד'ארק ומשפטה החוזר. גירסה חלקית שלהם נגישה באינטרנט בתרגום אנגלי. משתתפי הקורס מתבקשים להוריד את החומר או לצלם את המקור: The Trial of Jean D'Arc. A Complete Translation of the Text of the Original Documents, translated by W.P.Barrett (1932
ברשת: http://www.fordham.edu/halsall/basis/joanofarc-trial.html
משפטה החוזר של ז'אן: http://www.stjoan-center.com/Trial/#nullification
ובתרגום מודרני יותר:Regine Pernoud, The Retrial of Jean D'Arc. The Evidence at the Trial for her Rehabilitation 1450-1456 (1955
המקור המוסמך בהוצאה מודרנית: Proces de condemnation et de rehabilitation de Jeanne d'Arc (Paris,(1960-1971
דרישות קדם: חברה משטר ותרבות בימי הביניים
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.