מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1685  חברה, משטר ותרבות במאה ה-19
ד"ר רפאל א ווגו , פרופ' בלהה מלמן , ד"ר אלון רחמימוב , ד"ר נורית שלייפמן, פרופ' שלמית וולקובתרגיל
כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.


ד"ר אלון רחמימוב
במהלך המאה ה-19 עברה אירופה תמורות דמוגרפיות, חברתיות, כלכליות ומדיניות אשר שינו מן היסוד את דפוסי החיים בה. האידיאולוגיות הפוליטיות המרכזיות של התקופה המודרנית לאומיות, סוציאליזם, ליברליזם ושמרנות התגבשו במהלך מאה זו, וניסו, כל אחת בדרכה, להסביר את התמורות ולהשפיע על מהלכן. תרגיל זה יעסוק בהיסטוריה החברתית והמדינית המורכבת של אירופה למן קונגרס וינה ועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה. התרגיל יתמקד באזורי מרכז אירופה ומזרחה, וידון במגוון של הסברים היסטוריים וזוויות ראייה. משתתפי התרגיל יתבקשו לנתח מקורות וספרות מחקר ולהתמודד עם פרשנויות היסטוריות שונות.

ד"ר רפי ואגו
נושאים עיקריים: מורשת המהפכה הצרפתית; העידן הנפוליאוני; ה"סדר העולמי החדש" מקונגרס וינה ועד שנת 1870; כוחות השינוי מול כוחות ההמשך; הליברליזם; הסוציאליזם בין אוטופיה למרקסיזם; תנועות לשחרור לאומי בבלקן – סרביה, יוון ורומניה; המהפכות הלאומיות ו"אביב העמים" – שנת 1848; מנגנונים חדשים לממשל והתפתחות מדעית-טכנולוגית; איחוד איטליה וגרמניה.

ד"ר נורית שלייפמן
חלקה של רוסיה בהיסטוריה של אירופה הגיע במאה ה-19 לשיאו ויחסיה עם המערב היו למורכבים ביותר הן בזירה הבינלאומית והן ביחסן של השכבות המשכילות כלפיו. על אף היותה מפגרת לעומת המערב מבחינת משטרה והתפתחותה החברתית-כלכלית, שטחה העצום וגודל אוכלוסייתה הפכו אותה למפתח בכל הסדר אירופי עד סוף המאה ה-20. כפילות זו ומשמעותה יעמדו במרכז התרגיל.
הנושאים שיידונו בו יהיו:
רוסיה והמערב בתקופת הרסטורציה; המשטר הכלכלי-חברתי ברוסיה בהשוואה לתיעוש ולהתפתחות הליבראליזם ומושג "החברה האזרחית"; האידיאולוגיה של האוטוקרטיה הרוסית ומבקריה "הסלאבופילים" ו"המערבנים"; רפורמה ומהפכה: יחסי הגומלין בין שינוי לעלייתן של קבוצות מהפכניות ברוסיה; הצאר המשחרר נרצח: התנועה המהפכנית מתעמולה לטרור; מפופוליזם למרכסיזם.

פרופ' בילי מלמן
התרגיל פותח צוהר ל"מאה התשע עשרה הארוכה", למן המהפיכה המודרנית הראשונה, בצרפת, ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. בין הנושאים שיידונו: המהפכה הצרפתית והולדת מושגי החרות, השוויון ו"האומה"; הפוליטיקה של עידן המהפכה והטרור; פניה של המלחמה החדשה הטוטלית, הצבא החדש (תקופת נפוליאון); תופעות התיעוש והעיור; הולדת המעמדות החדשים - הבורגנות ומעמד הפועלים העירוני; עוני ועושר בעיר המודרנית; הליברליזם והמדינה ה"ליברלית"; יסודות הסוציאליזם המודרני והמרקסיזם; קולוניאליזם, גזע וגזענות, וכן אף תנועות וזרמים תרבותיים כגון הרומנטיקה. בתרגיל נעזר במבחר מקורות כגון תעודות דיפלומטיות, עתונות, רשומות סטטיסטיות ודמוגרפיות, קטעי יומנים ומכתבים, ספרות יפה, מוסיקה וקולנוע.

פרופ' שולמית וולקוב
בתרגיל זה ננתח תעודות ונדון בשאלות מרכזיות בתולדות מזרח אירופה ומערבה מאז ראשית המאה ה-19ועד ערב מלחמת העולם הראשונה (כגון: המהפכה התעשייתית, הרומנטיקה, מהפכת 1848, איחוד גרמניה ועוד). כמו כן נברר שאלות מתודולוגיות בתחום המחקר ההיסטורי ונתרגל כתיבה היסטורית והבעה בעל-פה בתחום זה.


מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/02/2005 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 06/04/2005 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 26/06/2005 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 27/07/2005 בשעה 9:00