מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1081  הקולנוע כהיסטוריה: פאשיזם, נאציזם וגזענות
פרופ' שלמה זנדשיעור

הסוגיה המרכזית בשיעור זה תהיה: כיצד סיפר הקולנוע את תולדותיהם של הפאשיזם והנאציזם? בעזרת חומרים קולנועיים, תיעודיים ועלילתיים, תיבדק מערכת היחסים שבין התמונה הנעה וההיסטוריוגרפיה. עיקרו של הדיון יתמקד באופיים של הייצוגים האודיו-ויזואליים הקשורים לתהליכים היסטוריים כלליים, בתובנות שייצוגים אלה מכילים, וכן ביתרונותיהם וחסרונותיהם מול מנגנוני ההמשגה הכתובים. במה שונה הקולנוע כסוכן של זיכרון מסוכני "ההיזכרות" האחרים? האם במקרה של תולדות הפאשיזם והנאציזם מוסיף הקולנוע רובד של זיכרון שלא היה נמצא בלעדיו? מהם מרכיבי הידע על העבר שהסרט מציע ומהו סוג המניפולציה הרגשית והאינטלקטואלית שהוא מכיל? במה הסרט שונה מספרי הלימוד? מטרתו של הקורס לענות על שאלות אלה וכן להוסיף ולהשיב על אחרות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/06/2005 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/07/2005 בשעה 9:00