מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1197  מיתוס ודת ביוון העתיקה
פרופ' עירד מלכיןשיעור
"העולם מלא אלים"? רבים מאיתנו "דת" היא עניין של אל אחד, טקסטים מקודשים, "אמת" מיסיונרית וכתות כוהנים – אך שום דבר מאלה אינו נכון לגבי יוון הקדומה. כמו המיתולוגיה, כך גם הדת היוונית הייתה רבת פנים, רבת פולחנים, ורבת מיתוסים. המיתוס, שנגע הן בגיבורים והן באלים ובאלות, היה משוקע בעולם המנטלי, החברתי והפוליטי, וזכה למגוון של ביטויים בשירה, בדרמה, בציור ובפולחן. לעיתים אף שימש להצדקות פוליטיות לכיבוש והתנחלות, לביסוס הסדר החברתי ולקביעת הזהות הקיבוצית. הדת והקורבן שימשו מסגרת מגדירה לשיוך החברתי ומבחינה זו כללה גברים ונשים כאחד. מטרת השיעור היא לתת מבוא כללי לתולדות הדת והמיתוס ביוון הקדומה וכן לסקור היבטים אלה של תפקידם ההיסטורי והחברתי.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 19/06/2005 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 19/07/2005 בשעה 16:00